Школа №7 » Матеріали за 30.08.2022

ПЛАН заходів, спрямованих на профілактику правопорушень, мінімізацію злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне середовище в ЗСШ №7 на 2022-2024 роки

Автор: admin від 30-08-2022, 14:49

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальні за виконання

Примітка

1.

Органiзацiя проведення профiлактичних та iнформацiйно-просвiтницьких заходiв, спрямованих на запобiгання проявам ксенофобiї,

расової та етнiчної дискримiнацii, булiнгy, жорстокостi та насильства серед дiтей та молодi в закладі освiти.

Адміністрація

 

2.

Забезпечення сприяння в проведенні спiльних з вiдповiдними службами профiлактичних рейдiв «Дiти вулицi», «Вокзал», «Пiдлiток», «Канiкули», «Лiто» тощо), спрямованих на запобiгання бездоглядностi та безпритульностi дiтей.

Адміністрація

 

3.

Залучення до занять фiзичною культурою i спортом на пiльгових умовах дiтей-сирiт, дiтей iз малозабезпечених та багатодiтних сiмей, пiдлiткiв, схильних до правопорушень, дiтей та пiдлiткiв iз девiантною поведiнкою.

Соціальний педагог, практичний психолог,

класні керівники

 

4.

Залучення неповнолiтнiх дiтей i молодi до активного громадського життя та запобiгання їх антисоцiальнiй поведiнцi, розповсюдженню наркоманiї в учнiвському середовищi, проведення рейдiв «Житгя без тютюнопалiння», «Скажи наркотикам - Hi!», «Закон життя – тверезiсть» тощо.

Соціальний педагог, практичний психолог,

класні керівники

 

5.

Висвiтлення результатiв роботи у засобах масової iнформацii та в мережi Інтернет.

Олег ВАСИЛИШИН, Олександр КАРПУК

 

ПЛАН невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства

Автор: admin від 30-08-2022, 14:48

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальні за виконання

Примітка

1.

Організувати проведення з учасниками освітнього процесу виховної роботи із

запобігання та протидії насильству.

Практичний психолог, соціальний педагог, класні керівники

 

2.

Організувати проведення інформаційно-просвітницьких заходів з учасниками освітнього процесу з питань запобігання та протидії насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей, приділяючи особливу увагу формуванню небайдужого ставлення учнів до постраждалих дітей, усвідомлення необхідності невідкладного інформування вчителів про випадки насильства, що стали їм відомі, повідомлення про такі випадки до кол-центру з питань запобігання та протидії насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей.

Практичний психолог, соціальний педагог, класні керівники

 

3.

Виявляти факти домашнього насильства шляхом спостережливості педагогів, уважного ставлення до учнів і здатності вчасно помітити симптоми неблагополуччя в поведінці і настрої дитини.

Класні керівники, вчителі-предметники

 

4.

Повідомляти не пізніше однієї доби службу в справах дітей, уповноважені підрозділи органів Національної поліції України у разі виявлення фактів домашнього насильства стосовно дітей або отримання відповідних заяв чи повідомлень.

Директор закладу освіти

 

5.

Організувати роботу практичного психолога та соціального педагога з постраждалими дітьми (у разі виявлення фактів насильства).

Практичний психолог, соціальний педагог

 

6.

Взаємодіяти з іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству відповідно до чинного законодавства.

Адміністрація закладу освіти, практичний психолог, соціальний педагог

 

Відеоінструкція для батьків, які обрали для своїх дітей очне навчання у школі

Автор: admin від 30-08-2022, 11:38

Експерти ЮНІСЕФ підготували відеоінструкцію для батьків, які обрали для своїх дітей очне навчання у школі.

Інструкція допоможе говорити про евакуацію під час сигналу сирени в закладі. У такі моменти представники школи повинні діяти злагоджено, а кожен учень мусить розуміти алгоритм власних дій.

МОН разом із ЮНІСЕФ дбає про те, аби кожна школа була безпечною для здобувачів освіти. За таких умов діти зможуть навчатися та розкривати потенціал навіть в умовах війни.

#спільнодонавчання

Режим роботи школи на 2022-2023 навчальний рік

Автор: psychologist від 30-08-2022, 11:18

1.Навчальний рік розпочинається  1 вересня

2.Навчальні заняття в 2022/2023 році організовуються за семестровою системою

Семестри :                                                                          

І семестр - з 01.09.2022 по 25.12.2022р.                                                                       

ІІ семестр – з 09.01.2023 по 30.06.2023р.             

                                                                                   

Канікули:    

з 22.10.2022  по 30.10.2022р.           

з 24.12.2022 по 08.01.2023 р.                                 

з 25.03.2023 по 02.04.2023 р.