Школа №7 » Соціальний педагог » ПЛАН заходів, спрямованих на профілактику правопорушень, мінімізацію злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне середовище в ЗСШ №7 на 2022-2024 роки

ПЛАН заходів, спрямованих на профілактику правопорушень, мінімізацію злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне середовище в ЗСШ №7 на 2022-2024 роки

Автор: admin від 30-08-2022, 14:49

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальні за виконання

Примітка

1.

Органiзацiя проведення профiлактичних та iнформацiйно-просвiтницьких заходiв, спрямованих на запобiгання проявам ксенофобiї,

расової та етнiчної дискримiнацii, булiнгy, жорстокостi та насильства серед дiтей та молодi в закладі освiти.

Адміністрація

 

2.

Забезпечення сприяння в проведенні спiльних з вiдповiдними службами профiлактичних рейдiв «Дiти вулицi», «Вокзал», «Пiдлiток», «Канiкули», «Лiто» тощо), спрямованих на запобiгання бездоглядностi та безпритульностi дiтей.

Адміністрація

 

3.

Залучення до занять фiзичною культурою i спортом на пiльгових умовах дiтей-сирiт, дiтей iз малозабезпечених та багатодiтних сiмей, пiдлiткiв, схильних до правопорушень, дiтей та пiдлiткiв iз девiантною поведiнкою.

Соціальний педагог, практичний психолог,

класні керівники

 

4.

Залучення неповнолiтнiх дiтей i молодi до активного громадського життя та запобiгання їх антисоцiальнiй поведiнцi, розповсюдженню наркоманiї в учнiвському середовищi, проведення рейдiв «Житгя без тютюнопалiння», «Скажи наркотикам - Hi!», «Закон життя – тверезiсть» тощо.

Соціальний педагог, практичний психолог,

класні керівники

 

5.

Висвiтлення результатiв роботи у засобах масової iнформацii та в мережi Інтернет.

Олег ВАСИЛИШИН, Олександр КАРПУК