Школа №7 » Методичні рекомендації

Комплекси вправ для фізкультхвилинок під час уроку

Автор: psychologist від 15-02-2021, 16:16

Комплекси вправ для фізкультхвилинок під час уроку

Відповідно до Додатка 3 до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти 

(наказ МОЗ від 25.09.2020 № 2205).

 

 

 

 

 

До уваги батьків і педагогів

Автор: admin від 19-09-2019, 10:16

Інформуємо, що відповідно до листа Міністерства від 17.08.2016р. № 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», результати навчальних досягнень учня/учениці не озвучуються в класі та на батьківських зборах і така інформація стосується тільки вчителя-учня-батьків (або осіб, які їх замінюють).

 

На уроці (у всіх класах початкової школи) учитель озвучує тільки вербальну оцінку роботи учня на уроці. У методичних рекомендаціях наголошується на тому, що це робиться з детальним поясненням досягнень дитини і доброзичливими порадами щодо того, як можна їх покращити у подальшому. Натомість оцінка в балах (що відповідає озвученій учителем на уроці вербальній оцінці) ставиться в щоденник учня на перерві або після уроку.

 

На батьківських зборах інформація про бали, які одержують учні на уроках, не озвучується, а за умови запиту батьків готується у письмовому вигляді індивідуально для кожної родини. В інших випадках озвучується у індивідуальній бесіді з батьками.

 

Таким чином, під час оцінювання навчальних досягнень учнів акцент зміщується з «навчання для одержання високих балів, гарних оцінок» на «навчання для одержання якісної освіти».

Інструкція щодо заповнення Класного журналу в 1-4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів

Автор: admin від 22-08-2015, 06:14

Затверджено Інструкцію щодо заповнення  Класного журналу в 1-4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів

До уваги керівників департаментів освіти і науки, керівників загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів початкових класів!

Повідомляємо, що наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015  № 412 затверджено Інструкцію щодо заповнення  Класного журналу в 1-4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2015 р. за № 472/26917.

Скачать

Методичні рекомендації щодо дотримання єдиного орфографічного режиму в школі з предметів філологічного циклу

Автор: admin від 16-08-2013, 13:25

Методичні рекомендації
щодо дотримання
єдиного орфографічного режиму в школі
з предметів філологічного циклу

 

Олена Білоножко, 

методист ІАМЦ

 

Єдиний орфографічний режим (або єдиний мовний режим) – це сукупність єдиних організаційних і методичних вимог, виконання яких учителями та учнями сприяє зміцненню й розвитку навичок грамотного письма та культури мови школярів.

З метою забезпечення дотримання єдиного орфографічного режиму в школі з української та російської мов реко­мендуємо:

1.  Для виконання всіх видів робіт учням мати таку кількість робочих зошитів:

  • з української та російської мов у 5–9-х класах –
    по 2 зошити, у 10–11-х класах – 1 зошит;
  • з української літератури, світової літератури, інте­грований курс "Література” (російська та зарубіжна) – 1 зошит.

2.  Для контрольних робіт:

  • з української та російської мов – 1 зошит;
  • з української літератури, світової літератури, інте­грований курс "Література” (російська та зарубіжна) – 1 зошит.

3.  Встановити такий порядок ведення зошитів:

3.1. Зошити підписувати мовою, що вивчається.

3.2. Уніфікувати підписи на обкладинках зошитів учнів 5–11-х класів:

 

Зошит

для робіт з української мови

учня 5-А класу

гімназії № 11

м. Запоріжжя

Сидоренка Павла

Зошит

для контрольних робіт

з української мови

учня 5-А класу

гімназії № 11

м. Запоріжжя

Сидоренка Павла

 

3.3. Записи в зошиті виконувати кульковою ручкою із синім чорнилом чи його відтінками (для оформлення таблиць, схем тощо використовувати простий олівець). Охайно виконувати підкреслення, креслення, умовні позначення простим олівцем.

3.4. Між класною й домашньою роботою пропускають два рядки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не про­пускають).

3.5. Писати в зошитах акуратно, чітко.

3.6. Дотримувати абзаців, однакових інтервалів між словами, дописувати кожен рядок до кінця, орієнтуючись на правила переносу, не виходячи за
межі рядка.

3.7. У зошитах з української та російської мов у 5–
11-х класах, а також із літератури в 5–9-х класах записувати дату словами, в окремому рядку вказувати, класна чи домашня робота, зазначати
назву теми уроку, вид роботи, назву зв’язного
тексту, наприклад:

Сьоме вересня

Класна робота

Повторення та узагальнення вивченого.

Частини мови

 

Сьоме вересня

Домашня робота

Вправа 23

 

У 10–11-х класах у робочих зошитах із літе­ратури можливе й інше оформлення: дату на полях позначають трьома парами арабських цифр (23.09.12), а на рядку – вид роботи.

У зошитах для контрольних робіт в усіх класах записується лише дата й тема, у межах якої виконується контрольна робота, наприклад:

 

Перше жовтня

Усна народна творчість

 

3.8. Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять.

3.9. Якщо потрібно виправити помилку, учень повинен закреслити неправильно написану літеру чи цифру навкіс і замість неї зверху написати потріб­ну літеру чи цифру. Якщо треба замінити слово, словосполучення, речення чи приклад у ході виконання роботи, то те, що підлягає зміні, потрібно охайно закреслити тонкою горизонтальною лі­нією, а не витирати гумкою, замальовувати коректором чи брати в дужки (дужки є пунктуаційним знаком), і далі написати правильно. Виправлення (закреслення чи поновлення) написаного робити ручкою, а не олівцем.

3.10.  Аналіз контрольних робіт виконують у робочих зошитах.

4.  Порядок перевірки письмових робіт:

4.1. Робочі зошити як із мови, так і з літератури перевіряються раз на місяць у кожному класі.

4.2. Оцінку за ведення зошита виставляють окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної.

4.3. Виставляючи оцінку за ведення зошита, необхідно враховувати такі критерії:

  • наявність різних видів робіт;
  • грамотність (якість виконання робіт);
  • охайність;
  • уміння правильно оформляти роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).

5.  Пам’ятка щодо вивчення стану ведення зошитів:

1)    Наявність зошитів у всіх учнів класу.

2)    Якість підпису зошитів. Дотримання єдиних
вимог.

3)    Обсяг роботи (зіставлення зробленого на занятті
і вдома).

4)    Характер письмових робіт (репродуктивний,
творчий).

5)    Рівень диференціації навчальної діяльності учнів.

6)    Рівень навчальних досягнень учнів (визначається в основному за зошитами для контрольних).

7)    Якість виконання практичної частини навчальних програм.

8)    Систематичність та якість виконання домашніх самостійних завдань.

9)    Перевірка зошитів учителями (періодичність перевірки відповідно до вимог МОНмолодьспорту України, якість перевірки, характер оцінки письмових робіт, дотримання критеріїв оцінювання).

10)  Ефективність роботи над помилками (методи виправлення, наявність системи роботи над помилками).

11)  Культура ведення, каліграфія.

12)  Відповідність оцінок за письмові роботи в журналі оцінкам у зошитах.

6.  Загальні вимоги до перевірки письмових робіт:

6.1. Усі записи, помітки й виправлення в учнівських роботах потрібно виконувати ручкою з червоним чорнилом.

6.2. Виявлені помилки (в тексті) чи неправильно вжите слово вчитель підкреслює [1] або закреслює скісною рискою, надписуючи правильно [2], і ставить відповідну помітку на полях. Виправляти неправильний результат по написаному не дозволя­ється.

6.3.      П’ять виправлень (неправильне написання на правильне) прирівнюється до однієї помилки.[1]У 9–11-х класах з української мови.

[2]У 5–8-х класах з української мови.