Школа №7 » Розробки уроків » Конструктивні задачі як засіб розвитку творчого мислення учнів у процесі навчання геометрії

Конструктивні задачі як засіб розвитку творчого мислення учнів у процесі навчання геометрії

Автор: admin від 27-11-2013, 11:09
Горіна І.І., Смирнова О.М.,  вчителі математики ЗСШ №7, м.Запоріжжя

В умовах утвердження особистісно-орієнтованої, культуротворчої парадигми освіти актуальність проблеми виховання творчої особистості зростає.

Рушійною силою будь-якої творчої діяльності є мислення людини. Класичним для педагогіки є положення, що мислення розвивається у процесі розв’язування задач. Відповідно до діяльнісної концепції навчання, розв’язування задач є одним з найефективніших засобів як математичної підготовки так і формування всебічно розвиненої особистості.

Матеріал шкільного курсу геометрії містить велику кількість задач на доведення, дослідження, які традиційно вважаються потужним засобом розвитку логічного мислення учнів. Важливе місце у формуванні творчих компонентів мислення займають також конструктивні геометричні задачі. Цьому виду задач приділяли велику увагу відомі математики і методисти: І.І. Александров, Г.П. Бевз, Н.І. Бурда, І.Ф.Тесленко та інші.

В свою чергу розв’язування конструктивних задач у процесі навчання геометрії є основою формування технічного мислення. Розвиток технічного мислення(складова творчого мислення) стає могутнім фактором прискорення науково-технічного прогресу і є важливим компонентом професійної діяльності людини, особливо в сучасних умовах. Формування інженерних ідей і їх реалізація можливі на базі розвиненого технічного мислення. У процесі розв’язування творчих задач велике значення мають операції з реконструкції й удосконалення технічних об’єктів.

Конструктивними вважаються уміння, які характеризуються свідомим виконанням учнями інтегрованих дій, спрямованих на створення предметів перетворювальними засобами у процесі розв’язування геометричної задачі. Формування конструктивних умінь – це актуальна за часом педагогічна проблема, що пов’язується з технологією початкової дизайн-освіти, яка вимагає синтезу навчальної інформації та конструктивного її поєднання у творчому процесі . Дизайн-освіта – це проектна діяльність учнів. Як синоніми проектно-творчого підходу до навчальної діяльності протягом останнього десятиліття розглядаються поняття: "конструктивне мислення" (В.В.Докучаєва, Р.С.Немов), "конструктивний задум" (В.О.Моляко), "конструктивний метод" , "конструктивна задача" (Н.В.Кузьміна), "конструктивні дії" (В.М.Мірошник, О.В.Проскура), "конструктивно-технічне завдання" (П.С.Перепелиця), "конструктивні уміння" (Л.В.Комаровська).

Процес розв’язування конструктивних задач передбачає набуття учнями соціальних, мотиваційних, функціональних компетентностей:

  • вміння оперувати знаннями в житті та навчанні;
  • використовувати джерела інформації для власного розвитку;
  • використовувати ІКТ;
  • досягати успіху, проявляти винахідливість, бути мобільним;
  • конструювати нові алгоритми на основі аналізу і узагальнення;
  • критично мислити, чітко і точно висловлювати думки;
  • відчувати красу ідеї, методу розв’язання задачі;
  • використовувати математичні знання для задоволення пізнавальних і практичних потреб у розв’язанні складних логічних математичних конструкцій

Отже, якщо в процесі навчання геометрії систематично і цілеспрямовано використовувати систему конструктивних задач, то це підвищить якість математичної підготовки учнів і сприятиме розвитку їх творчого мислення.

У даній розробці пропонуємо задачі конструктивного змісту за темою «Знаходження площ, периметрів многокутників, об’ємів геометричних тіл».

У 8-9 класах поглиблюються і систематизуються відомості про геометричні величини. Виведення формул для обчислення площ найпростіших фігур (прямокутника, паралелограма, трикутника, трапеції) спирається на основні властивості площі. Під час обґрунтування формул застосовуються такі поняття як рівноскладеність і доповнення до фігури, формула площі якої відома. Усі конструктивні властивості елементів геометричних фігур (наприклад, властивість медіани і бісектриси розбивати трикутник на частини, площі яких знаходяться у певному відношенні) розглядаються через низку задач до тем «Многокутники. Площі многокутників», «Подібність трикутників» (8 клас). Конструктивні задачі добиралися із діючих підручників з геометрії, тестових завдань ЗНО і ДПА. Їх можливо використовувати на уроках з певних тем, у позакласній роботі для учнів 8,9,11 класів, на уроках узагальнення й систематизації вивченого.

Компетентність самоосвіти і саморозвитку передбачає активну самостійну та самоосвітню діяльність учнів. Розмістивши даний блок задач за певною електронною адресою можна пропонувати учням самостійно опановувати ЗУН з теми «Знаходження площ, периметрів многокутників, об’ємів геометричних тіл».

При складанні блока «Конструктивні задачі» використовувався принцип укрупнення дидактичної одиниці (УДО), який сприяє інформаційній ємкості навчального матеріалу, його засвоєнню та економії часу.

Дана розробка була представлена на засіданні РМЦ у формі «майстер-клас» за темою «Розвиток творчого мислення учнів при розв’язуванні задач на знаходження площ, периметрів многокутників, об’ємів геометричних тіл»

Література:

1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика, 5-12 класи. – Київ. 2005.

2. Бурда М.І., Тарасенкова Н.А. Геометрія: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2008.

3. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Геометрія: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Харків: «Гімназія», 2009.

4. Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.П., Владіміров В.М. Геометрія: Підручник для 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів: академічний рівень, профільний рівень. – К.: Генеза, 2011.

5. Бевз Г.П. Методика викладання математики : навч.посіб. / Г.П.Бевз. – Вид. 3-тє, перероб. і допов. – К. : Вища школа.. 1989. – 367с.

6. Інтелектуальна власність : Словник-довідник / За ред. О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий дім, 2000. – Т.1. – 80с.

7. Остапчук Л.С., Пекарська Л.В. Формування у школярів прийомів мислення як засіб підвищення рівня математичних знань / Остапчук Л.С.//Математика в школах України. – 2013. - №25-26. – С.2-6

8. http://bondarenko.dn.ua/mathematics/vno/vneshnee-nezavisimoe-otsenivanie-po-matematike

  

Скачать материал