Школа №7 » Інформація » ІНФОРМАЦІЯ про організацію профілактичних медичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності м.Запоріжжя (витяг)

ІНФОРМАЦІЯ про організацію профілактичних медичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності м.Запоріжжя (витяг)

Автор: admin від 28-09-2016, 14:13

Керуючись Законами України «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», статтею 31 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», статтею 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», статтею 26 Закону України «Про забезпечення санітарного  та епідемічного благополуччя населення»,відповідно до Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1318, з метою своєчасного і якісного здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів (далі-навчальні заклади) усіх типів і форм власності, попередження інфекційних захворювань, вивчення стану здоров’я учнів, розподілу їх на групи для занять на уроках фізичної культури, своєчасного виявлення хворих та запобігання розповсюдженню захворювань в організованих колективах, забезпечення належного рівня проведення профілактичних медичних оглядів учнів застосовується наступний

 

     Про порядок проведення медичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності міста, а саме:

     1.Щорічні обов’язкові медичні профілактичні огляди учнів загальноосвітніх навчальних закладів проводяться медичними представниками у присутності батьків або законних представників у лікувально-профілактичних закладах за місцем спостереження дитини;

     2.У лікувально-профілактичних закладах міста Запоріжжя визначено день школяра – середа – для проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

     - медична довідка учня про результати обов’язкового медичного огляду, встановленої форми (№ 086-1/0), надається медичному працівнику загальноосвітнього навчального закладу.

     3.За результатами проведеного медичного огляду розподіляються учні за групами відповідно до стану здоров’я для занять на уроках фізичної культури, згідно з Інструкцією про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674.

     4.Спільно з медичними працівниками школи доводиться до відома вчителів, батьків під час наради під головуванням директора школи та батьківських зборів про результати проведення профілактичного медичного огляду учнів.

     5.Забезпечується медичними працівниками школи контроль за проходженням щорічного медичного огляду, а у разі необхідності – повторного, із занесенням висновків огляду до листів здоров’я у класних журналах.