Школа №7 » Правила БЖД » ДІЇ ПРИ ПОЖЕЖІ

ДІЇ ПРИ ПОЖЕЖІ

Автор: admin від 23-05-2012, 12:41

Якщо виникла пожежа - рахунок часу йде на секунди. Не панікуйте та остерігайтеся: високої температури, задимленостi та загазованості, обвалу конструкцій будинків i споруд, вибухiв технологiчного обладнання i приладiв, падiння обгорiлих дерев i провалiв. Небезпечно входити в зону задимлення.

      Знайте, де знаходяться засоби пожежогасiння та вмійте ними користуватися.

Заходи щодо рятування поТерпілих з будинків, які горять, та під час гасiння пожежi:

 

 • перед тим, як увійти в приміщення, що горить, накрийтеся мокрою ковдрою, будь - яким одягом чи щільною тканиною;
 • вiдкpивайте обережно дверi в задимлене примiщення, щоб уникнути посилення пожежi вiд великого притоку свiжого повiтря;
 • в сильно задимленому примiщеннi рухайтесь поповзом або пригинаючись;
 • для захисту вiд чадного газу необхiдно дихати через зволожену тканину;
 • у першу чергу рятуйте дiтей, iнвалiдiв та старих людей;
 • пам'ятайте, що маленькi дiти вiд страху часто ховаються пiд лiжко, в шафу та забиваються у куток;
 • виходити iз осередку пожежi необхiдно в той бiк, звiдки вiє вiтep;
 • побачивши людину, на якiй горить одяг, звалiть її на землю та швидко накиньте будь-яку ковдру чи покривало (бажано зволожену) i щiльно притиснiть до тiла, при необхiдностi викличте медичну допомогу;
 • якщо загорiвся ваш одяг, падайте на землю i перевертайтесь, щоб збити полум'я, нi в якому разi не бiжiть - це ще бiльше роздуває вогонь;
 • пiд час гасiння пожежi використовуйте вогнегасники, пожежнi гiдранти, воду, пiсок, землю, кошму та iншi засоби гасiння вогню;
 • бензин, гас, органiчнi масла та розчинники, що загорiлися, гaciть тiльки за допомогою при-стосованих видiв вогнегасникiв, засипайте пiском або грунтом, а якщо осередок пожежi невеликий, накрийте його азбестовим   чи брезентовим покривалом, зволоженою тканиною чи одягом;
 • якщо горить електричне обладнання або проводка, вимкнiть рубильник, вимикач або елект-ричнi пробки, а потiм починайте гасити вогонь.

 

Пожежа застала вас у  примiщеннi:

 • ви прокинулись вiд шуму пожежi i запаху диму, не сiдайте в лiжку, а скотiться з нього на пiдлогу та повзiть пiд хмарою диму до дверей вашого примiщення, але не вiдчиняйте їх вiдpазу;
 • обережно доторкнiться до дверей тильною стороною долонi, якщо дверi не гарячi, то обе-режно вiдчинiть їх та швидко виходьте, а якщо дверi  гарячi - не вiдчиняйте їх, дим та полум'я не дозволять вам вийти;
 • щiльно закрийте дверi, а вci щiлини i отвори заткнiть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальшого проникнення диму, та повертайтесь поповзом у глибину примiщення i приймайте заходи до порятунку;
 • присядьте, глибоко вдихнiть повiтря, розкрийте вікно, висуньтеся та кри-чiть "Допоможiть, пожежа!", а якщо ви не в змозi вiдкрити вікно – роз-бийте віконне скло твердим предметом та звернiть увагу людей, якi можуть викликати пожежну команду;
 • якщо ви вибрались через дверi, зачинiть їх i поповзом пересувайтесь до виходу iз примi-щення (обов'язково зачинiть за собою вci дверi);
 • якщо ви знаходитесь у висотному будинку, не бiжiть вниз крiзь вогнище, а користуйтеся можливiстю врятуватися на даху будiвлi, використовуйте пожежну драбину, пiд час пожежi заборонено користуватися лiфтами.

     У вcix випадках, якщо ви в змозi , викличте пожежну команду   (тел. -1О1).

  

                                                  Пожежi  в лiсах, степах

 

         Macoвi пожежi можуть виникати в спеку та при посухах вiд ударiв блискавки, необережного поводження з вогнем, очищення повepxнi землi випалюванням cyxoї трави та з iнших причин. Вони можуть викликати ураження людей та тварин, спалах будiвель в населених пунктах, дерев'яних стовпiв лiнiй електро-мереж та зв'язку, складiв нафтопродуктiв та iнших матерiалiв, що горять.

                                       Ви опинилися у осередку пожежi:

 • не пaнiкуйте та не тiкайте вiд полум'я, що швидко наближається, у протилежний вiд вогню бiк, а долайте крайку вогню проти вiтpy, закривши голову i обличчя одягом;
 • з небезпечної зони, до якої  наближається полум'я, виходьте швидко, перпендикулярно напряму розповсюдження вогню;
 • якщо втекти вiд пожежi неможливо, то вийдiть на вiдкриту мiсцевiсть, ввiйдiть у водойму або накрийтесь мокрим одягом i дихайте повiтрям, що знаходиться низько над поверхнею землi - повiтря тут менш задимлене, рот i нic при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини;
 • гасити полум'я невеликих низових пожеж можна, забиваючи полум'я гiлками листяних порiд дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим грунтом та затоптуючи ногами, будьте обережнi в мiсцях горiння високих дерев, вони можуть завалитися та травмувати вас;
 • пiд час гасiння пожежi не вiдxoдьте далеко вiд дорiг та просiк, не випускайте з уваги iнших учасникiв гасiння пожежi, пiдтримуйте з ними зв'язок за допомогою голосу;
 • пiсля виходу iз осередку пожежi повiдомте мiсцеву адмiнiстрацiю та пожежну службу про мiсце, розмiри та характер пожежi.