*** Актуальна інформація щодо прийому документів до 1-ого класу розміщена тут ***

Набір учнів до 1 класу розпочинається 4 травня 2020р. і завершується 29 травня 2020р.

Автор: admin від 5-03-2020, 11:19

Документи приймаються відповідно до «Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» (ці та інші документи дивіться у розділі «У нас скоро будуть першокласники»)

 

Дні прийому документів до 1 класу:

05.05.2020 – 1000-1200

07.05.2020 – 1300-1500

12.05.2020 – 1000-1200

14.05.2020 – 1300-1500

19.05.2020 – 1000-1200

21.05.2020 – 1300-1500

26.05.2020 – 1000-1200

29.05.2020 – 1300-1500

 

 

     Для зручності вже зараз за телефонами: 769-80-37 (стаціонарний), моб.т. 095-659-42-83, 093-127-25-18 можна записатися на певний день та час.

 

Планується відкриття класів з українською мовою навчання. 

Кількість учнів у кожному класі: 28.

 

Заява подається одним з батьків особисто з пред'явленням документа, що посвідчує особу заявника.

До заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини (при собі мати оригінал документу)

2) оригінал медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року №682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року №794/18089;

3) копію форми первинної облікової документації № 063/о "Карта профілактичних щеплень", затвердженої наказ МОЗ України від 10.01.2006 р. № 1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.06.2006р. за № 686/12560 (лист МОЗ України від 29.03.2018 року №№ 111-01/89 «Щодо медичних довідок для відвідання закладів освіти», лист МОН України від 19.04.2018 № 2.4-986 «Щодо форм медичних довідок для зарахування дітей до закладів дошкільної та загальної середньої освіти»), (при собі мати оригінал документу);

4) документ, що підтверджує місце проживання дитини (оригінал, затвердженний законним способом).

 

Присутність дитини під час подання заяви, жеребкування або її зарахування не є обов’язковою!

 

За наявності та за бажанням батьки можуть пред’явити документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з батьків на території обслуговування закладу освіти.

 

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви можна додавати оригінал або копію висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації (п. 4 розд. І Порядку).

Дитину з особливими освітніми потребами до інклюзивного чи спеціального класу зараховують на підставі доданого до заяви висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації).

 

На першочергове зараховування мають право діти:

- які проживають на території обслуговування закладу освіти (місце проживання підтверджене одним з документів, визначених Порядком, одного з батьків дитини);

- які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі;

- батьки яких працюють у цьому закладі освіти;

- які є випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти, якщо такий підрозділ є.

На вільні місця зараховують дітей, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування. Порядок його проведення визначений у розділі 2 Порядку.

Територія обслуговування

Автор: admin від 5-03-2020, 11:09

Запорізька спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземної мови № 7

Запорізької міської ради Запорізької області:

1 клас

вул. Космічна 114, 116, 118, 118а, 118б, 118г, 120, 122

вул.Північнокільцева 17, 17а, 19, 19а, 19б, 23, 25

вул. Ситова 3, 5, 7

вул. Чумаченка 4, 6, 8

 

Підстава:

Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 26.11.2018 №525 "Про організацію обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у місті Запоріжжя"

Наказ Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради №521р від 20.12.2018 "Про організацію обліку дітей шкільного віку та учнів у місті Запоріжжя"

Про зарахування учнів до закладів загальної середньої освіти

Автор: admin від 25-04-2018, 11:43

Надсилаємо Вам до відома лист Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 1/9-250 «Щодо зарахування учнів до закладів загальної середньої освіти».

            Просимо зазначену інформацію довести до відома зацікавлених осіб.

 

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.    

 

Начальник територіального відділу                                                         В.В.Кінебас

Советы логопеда родителям будущих первоклассников

Автор: admin від 15-02-2017, 13:04

 Речь — одна из важнейших психических функций. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему формировать и высказывать свои мысли, содержательнее и полноценнее отношение со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Речь лежит в основе овладения грамотой и всеми другими дисциплинами.

На что надо обратить внимание в развитии речи дошкольника

 1. Звукопроизношение

Если ваш ребенок не выговаривает один или несколько звуков, обратитесь к логопеду.

 2. Состояние фонематических процессов

Этот раздел подразумевает:

- умение ребенка различать звуки на слух, не смешивать их в речи. Например: б-д, ч-ц, ж-з, ш-с, т-д, з-с, и др.);

-умение определять первый, второй, третий и т.д. звук в слове ;

-умение определять место звука в слове ( в начале, в середине, в конце);

-умение придумывать слово на заданный звук;

-умение соединить звуки в слово (с, о, н — сон);

-умение посчитать количество звуков в слове;

-умение различать и повторять сочетания типа: ба-па-ба, та-да-та, вы-вы-фы и др.

 3. Состояние слоговой структуры слова

 Шести - семилетний ребенок умеет безошибочно произносить слова и фразы типа: велосипедист, кораблекрушение, экскурсовод, циркач выступает в цирке и т. д.

 4.Состояние грамматического строя речи

 Ребенок в этом возрасте может правильно образовывать множественное число имен существительных (стол — столы, кровать — кровати, стул -стулья, дерево — деревья, гнездо — гнезда, …), уменьшительно-ласкательные формы слов (книга – книжечка, вишня — вишенка, стекло — стеклышко,  карандаш — карандашик и т.д.)

 Следует обратить внимание на то, как ребенок связывает слова в предложениях, не допускает ли ошибки согласования слов в роде, числе, падеже, не пропускает ли предлоги. Дети с недоразвитием грамматического строя речи говорят: «красная яблока», «мальчик кормит гусь, петух», «девочка мечтает платье, нового мишку»и др.

 Если в речи 5-6-летних  детей иногда встречаются грамматические ошибки, взрослые обязательно должны исправлять их, и спокойным ровным тоном просить повторить  правильно. Если такие ошибки постоянны, нужно обязательно обратиться к логопеду.

5. Состояние словарного запаса

 Чем больше запас слов у ребенка, тем больше возможности с помощью  речи выразить наиболее точно свои мысли и чувства.

 Дошкольники уже умеют классифицировать предметы по разным темам (игрушки, транспорт, овощи, мебель и т.д.), безошибочно могут назвать детенышей животных. Проверьте, назовет ли ваш ребенок детеныша овцы, коровы, лошади, собаки, и др.

 Знает названия дней недели, названия и отличительные особенности времен года. Оперирует такими понятиями: «налево», «направо», «вверх»,«вниз», «раньше», «позже», «больше», «меньше» и т. д. Правильно понимает значение предлогов и точно использует их в речи (за, перед, в, на, к, от, под, из-за, из-под …).

 Важно уметь сообщить с помощью слов свое эмоциональное состояние, оценить самочувствие (мне грустно, я расстроен, я обижен, я рад, и т.д.)

 Дети, как и мы, взрослые, знают больше слов (пассивный словарь), чем используют в речи (активный словарь). Чтобы активировать пассивный словарь, играйте с ребенком в речевые игры:

- «Игра в слова» (взрослый называет любое слово, затем ребенок называет слово, которое начинается с последней буквы предыдущего слова и дальше по очереди (роза- аквариум- метр и т. д.);

- «Скажи наоборот» (день-ночь, старый-молодой, холодный-горячий, плохой-хороший, грязный-чистый, смеется-плачет, радуется-огорчается, и т. д.) - можно играть с мячом.

- "Слова-приятели» (смелый — храбрый, идти — шагать, холодный - прохладный — студеный  — морозный, бежать — нестись, говорить -  разговаривать — беседовать, и др.) - т.же можно играть с мячом.

6.Состояние связной речи

  Ребёнок должен иметь достаточно развитую связную речь. Разговаривать полными

предложениями. Уметь четко и последовательно рассказывать о чем-либо, пересказывать увиденное или услышанное.

 Возьмите любую детскую книжку, прочитайте, разберите новые (сложные) слова, попросите ребенка рассказать («Ой, я забыла, почему это зайка слезы лил?»), внимательно рассмотрите картинки, опишите все, что нарисовано (пусть это делает сам ребенок, а вы подсказывайте). Поощряйте в ребенке стремление задавать вопросы. Учите с ребенком стихотворения наизусть.

 Основные акценты должны быть расставлены на умении будущего школьника отвечать на вопросы, пересказывать, составлять рассказы по сюжетной картинке, серии картинок.

 Для овладения навыком письма важно иметь развитую мелкую моторику кистей рук (пусть ваш ребенок больше рисует, лепит, работает с ножницами, играет в мозаику, шьет и вышивает т.п.), хорошее состояние пространственных функций (умение определять правую и левую руку, ногу у себя и у человека, стоящего к ребенку лицом).  Знать где правая и левая сторона, уметь находить на листе бумаги верхний левый угол, нижний правый угол, середину и т.д.

 

 Надеюсь, что все перечисленное выше у вашего ребенка на отлично.

 Если имеются проблемы – не огорчайтесь, есть специалисты, которые помогут Вам и вашему ребенку. Главное - своевременное выявление нарушений и раннее начало коррекционных мероприятий.

  

Подготовила учитель-логопед Чузова Л.В.

Назад Вперед
Наверх