» » Звіт про впровадження Концепції з національно-патріотичного виховання учнів 1-11 класів у ЗСШ №7 у 2015-2016 н. р.
*** Актуальна інформація щодо прийому документів до 1-ого класу розміщена тут ***

Звіт про впровадження Концепції з національно-патріотичного виховання учнів 1-11 класів у ЗСШ №7 у 2015-2016 н. р.

Автор: admin від 20-05-2016, 10:30

Згідно із положеннями Закону України «Про освіту», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021року , «Основних орієнтирів виховання учнів 1–11класів загальноосвітніх навчальних закладів» , Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді виняткового значення набуває національно-патріотичне виховання, яке має забезпечити різнобічний розвиток, соціальну активність і цілісність особистості, здатної до самостійного мислення, суспільної діяльності, успадкування духовних надбань українського народу, патріота. Тому у школі була створена система управління виховною роботою, яка сприяла успішному формуванню громадянина суверенної Української держави. Складниками системи національно-патріотичного виховання у школі є:мета, завдання, принципи національно-патріотичного виховання, суб’єкти діяльності та відносини між ними, процес національно-патріотичного виховання, умови, у яких воно відбувається, управління, що забезпечує інтеграцію складників у цілісну систему і розвиток цієї системи.

Метою національно-патріотичного виховання учнів ЗСШ №7 євиховання свідомого громадянина, патріота, набуття учнями соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємин, формування потреби та вміння жити в громадському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної культури.

Запорукою ефективності виховного процесу у школі є органічне поєднання системи принципів національно-патріотичного виховання в цілісну систему, яка забезпечує досягнення відповідних результатів – міцно й органічно засвоєних загальнолюдських і українських національних цінностей.

Основнимипринципаминаціонально-патріотичного виховання учнів є: принципинаціональної спрямованості виховання,культуровідповідності, гуманізації виховного процесу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії, цілісності, толерантності, особистісної орієнтації, життєвої творчої самодіяльності й акмеологічний принцип.

Національно-патріотичне виховання було спрямоване на залучення учнів до глибинних пластів національної культури й духовності, формування у дітей та молоді національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної та світової культури. В основу національно-патріотичного виховання учнів 1-11-х класів були покладені принципи гуманізму, демократизму, єдності сім'ї і школи, наступності та спадкоємності поколінь.

Протягом 2015-2016 навчального року значна увага приділялася питанням національно-патріотичного виховання учнів. Ця робота проводилася відповідно наказу по школі від 20.08.2015р. № 189-р «Про впровадження Заходів щодо реалізації Коцепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», Плану заходів впровадження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

№ за/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні

І. СТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

1.1

Популяризувати й широко висвітлювати факти й події, що свідчать про колективну й індивідуальну боротьбу за незалежність України у ХХ столітті, перелічених у Законі України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті» (№ 25-38-1 від 7.04.2015 р.)

Постійно

Адміністрація

Класні керівники

1.2.

Забезпечити проведення тижнів правової освіти та національно-патріотичного виховання, спрямованих на розвиток у дітей та молоді почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків із застосуванням рекомендацій Українського інституту національної пам’яті

Постійно

Заступник директора з НВР

Бірюкова І.В.,

класні керівники

1-11-х класів

1.3.

Проводити спеціальні уроки, конкурси, фестивалі з відзначення Дня української писемності та мови

Щорічно

9 листопада

Заступник директора з

НВР

Бірюкова І.В.,

керівник ШМО вчителів української філології Гарькава Н.А.

1.4.

На «День знань» проводити лекції, бесіди, виховні заходи з метою утвердження у свідомості молоді переконань про єдність і соборність України (Сходу і Заходу)

Щорічно

1 вересня

 

Класні керівники 1-11-х класів

1.5.

Залучати учнів та педагогічний колектив до пошуку, охорони, збереження народної культурної спадщини України (пісні, легенди, перекази тощо)

Постійно

Адміністрація

Класні керівники 1-11 класи

1.6.

Сприяти розширенню мережі гуртків історико-краєзнавчого та військово-патріотичного профілю, створити краєзнавчі куточки

2016 рік

Заступник директора з

НВР

Бірюкова І.В.,

класні керівники 1-11-х класів, вихователі ГПД

ІІ. ЗМІСТ І ФОРМИ

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

2.1.

Практикувати проведення виховних годин у формі:

  • зустрічей із волонтерами, учасниками АТО;
  • постановок українських народних та сучасних казок;
  • майстер-класів за участю дітей та батьків із виготовлення сувенірів для бійців Української армії

Постійно

Класні керівники 1-11-х класів, вихователі ГПД

2.2.

Проводити конкурси малюнків, оберегів, організовувати написання листів бійцям АТО

Постійно

Педагог-організатор

Василішин О.А., класні керівники 1-11-х класів

2.3.

Прищеплювати любов до української мови через спеціально організовані уроки: «Свято рідної мови», «Шевченківське слово».

Постійно

Вчителі початкових класів,

вихователі ГПД

2.4.

Використовувати на заняттях фізичної культури українські народні ігри.

Постійно

Вчителі фізичної культури

2.5.

Проводити цикл бесід, спрямованих на розкриття традицій української культури, ознайомлення дітей із фольклором (традиції, ігри та ін.)

Постійно

Вихователі ГПД

2.6.

Провести благодійні акції «Ми разом», «Ліки замість квітів» (збір коштів для забезпечення потреб військовослужбовців та їх родин).

Постійно

Педагог-організатор

Василішин О.А.,

учнівський парламент

2.7.

Забезпечити активну участь учнів у заходах національно-патріотичного спрямування, у тому числі приурочених загальнодержавним святам:

- День Соборності України (22.01)

- День Конституції України (28.06);

- День Державного прапора України (23.08);

- День незалежності України (24.08);

- День української писемності і мови (09.11)

 

Заступник директора з

НВР

Бірюкова І.В., педагог-організатор Василішин О.А.,

класні керівники 1-11-х класів, вихователі ГПД

2.12.

Забезпечити використання державної символіки України під час проведення масових заходів

Постійно

Педагог-організатор

Василішин О.А.

2.13

Оформити в бібліотеці постійно діючу виставку «Ми – нація єдина»

Жовтень 2015р.

Шкільний бібліотекар Сизоненко Р.Т.

2.14.

Висвітлювати в засобах масової інформації заходи національно-патріотичної спрямованості, які проводяться в школі

Постійно

Заступник директора з

НВР

Бірюкова І.В., педагог-організатор Василішин О.А.

2.15.

Вести постійно діючу рубрику «Знаменні дати українців» відповідно до Календаря знаменних дат

Постійно

Педагог-організатор

Василішин О.А.

2.16.

Організувати заходи з відзначення духовних свят українського народу (Різдво, Великдень, Трійця, свято Святого Миколая та ін..)

Щороку

Педагог-організатор

Василішин О.А.

ІІІ. АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ

ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ

3.1.

Забезпечити зв'язок з військовими частинами (екскурсії до музеїв військових частин, спільні заходи патріотичного спрямування); активізувати зв’язки і спільну профорієнтаційну діяльність шкіл та військових ВНЗ (юний правознавець, десантник, рятівник, розвідник, снайпер, поліцейський, прикордонник, радист)

Постійно

Заступник директора по ВР

3.2.

Проводити тематичні заходи, присвячені героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України:

- День пам’яті героям Крут (27.01);

- День пам’яті й примирення (08.05);

- День Скорботи (22.06);

- День партизанської слави (22.09);

- День визволення України від нацистів, День визволення Запоріжжя від німецько-фашистських загарбників (жовтень);

- День ветерана та людини похилого віку (01.10);

- День українського козацтва та захисника України (14.10);

- День Гідності та Свободи;

- День Збройних сил України (06.12)

Щороку

Педагог-організатор

Василішин О.А.,

класні керівники

1-11-х класів

3.3.

Проводити фестивалі патріотичної пісні; святкування Дня Примирення, Дня Збройних Сил України, Дня захисника Вітчизни

Постійно

Заступник директора з

НВР

Бірюкова І.В., педагог-організатор Василішин О.А.

3.4.

Активізувати рух волонтерської допомоги (акції, проекти)

Постійно

Педагог-організатор

Василішин О.А.

ІV. Посилення ролі сім’ї

у процесі патріотичного виховання

4.1.

Проводити заходи за участю батьків, спрямовані на популяризацію кращого досвіду національно-патріотичного виховання (родинні свята, конкурси):

- «Козацькому роду нема переводу»;

- «Тато, мама, я – українська сім’я»;

- «Родинні обереги»,

- «Сімейні цінності» тощо

Щороку

Педагог-організатор

Василішин О.А.,

класні керівники

1-11-х класів

4.2.

Підвищувати педагогічну культуру батьків шляхом проведення лекцій, круглих столів, диспутів у рамках роботи батьківського лекторію

Постійно

(за окремим планом)

Заступник директора з

НВР

Бірюкова І.В.,

класні керівники

1-11-х класів

Відповідно до листа МОНУ від 24.07. 2015 року №1/9-354 «Про тематику Першого уроку в 2015/2016 навчальному році» 2015-2016 навчальний рік розпочався з Першого уроку «Ми – нація єдина». Логічним продовженням теми єдності народу України та цілісності її території були розмови про мужність і героїзм в ім'я свободи, незалежності та демократичного розвитку нашої держави впродовж 2015-2016 навчального року на тематичних класних годинах, уроках мужності.

Впродовж 2015-2016 н.р. учні 1-11-х класів брали участь у благодійних акція:

1. «Ми разом», спрямованої на допомогу пораненим військовим.

2. «Добро жменями», спрямованої на збір кришок з-під пластикових пляшок для подальшої переробки та виготовлення протезів для воїнів АТО.

3. «Нагорода герою», спрямованої на вручення відзнаки Президента України – медалі «70 років визволення України від фашистських загарбників».

4. «Людяність».

5. «Оберіг для захисника».

6. «Від серця до серця».

7. «Великодній кошик для бійця».

8. «Допомога воїнам АТО».

9. «Напиши листа захиснику України».

10. «Подаруй прапор українському солдату».

11. «Голуб миру».

12. «Пам'ять серця».

13. Акція «Вишиванка».

14. Шкільна акція «Небесна сотня-герої сьогодення».

Учні 1-11-х класів стали учасниками шкільних флеш-мобів:

1.«Створи Голуба миру», інтерактивної музичної перерви «Україна вільна та прекрасна держава!».

2.«Герої не вмирають!».

3.«Квітка пам’яті».

У 2015-2016 навчальному році запроваджені шкільні проекти:

1. «Великі Українці. Захисники Вітчизни».

2. Запровадження органами шкільного парламенту «ДАР» проекту «Стіна пам'яті» (до

Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні).

З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу військових у Запорізькій спеціалізованій школі з поглибленим вивченням іноземної мови №7 було записано відеозвернення учнів та педагогів до наших захисників.

Загальношкільні свята проводились відповідно до плану роботи школи на 2015-2016 навчальний рік. У школі стали традиційними такі заходи: свято Першого дзвоника, до Дня працівників освіти, посвята у Першокласники, до Дня української писемності і мови, до Дня захисника України, до Дня українського козацтва, Покровський ярмарок у Запоріжжі, Осінній бал, до дня Святого Миколая, Заходи до Дня Гідності та свободи, пам'яті Героїв Небесної Сотні, Новорічні свята, Заходи з нагоди Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня пам'яті та примирення. Проводились тематичні, інформаційні радіогазети.

Високо оцінюючи внесок українського народу в Перемогу у другій світовій війні, віддаючи належне вшанування пам’яті загиблих, у навчальному закладі проведено уроки історії України за темами, години спілкування, виховні години «72 переможний рік. Це ми повинні пам'ятати», «Ми низько голови схиляємо перед великим подвигом твоїм», зустрічі з представниками громадської організації ветеранів м. Запоріжжя; виставки дитячих малюнків, стіннівок «Нехай буде мир на планеті!»; виставки в шкільній бібліотеці фотографій, художньої літератури, присвяченої бойовим подвигам ветеранів війни, праці та військової служби.

З нагоди відзначення Дня захисника України, 71-ї річниці визволення України та 72-ї річниці визволення м. Запоріжжя від фашистських загарбників у школі проведені наступні заходи, а саме:

1.Благодійні акції: «Допоможи воїнам АТО», «Ми разом», «Напиши листа захиснику України», «Подаруй прапор українському солдату».

2. Виготовлення вітальних листівок та браслетів у національних синьо-жовтих кольорах бійцям та учасникам АТО та привітання бійців у стінах школи.

3. Концерт-реквієм для бійців та учасників АТО «Герої не вмирають».

4. Участь в організації відкриття пам'ятної дошки Герою України Богдану Заваді.

5. Проведення тематичних виховних годин"Сила нескорених".

6. Виставка малюнків та плакатів «Козацькому роду нема переводу!».

7. Організація в бібліотеці школи книжкової виставки на тему «Ми нащадки козаків».

8. Конкурс «Нумо, хлопці!» серед юнаків 7-х класів.

9. Конкурс композицій з природного матеріалу «Слава героям – захисникам Вітчизни».

10. Флеш-моб «Герої не вмирають».

11. Запровадження шкільного проекту «Великі Українці. Захисники Вітчизни».

Учні 9-Г,10-А,Б, 11-А,Б класів і група педагогів нашої школи 8 грудня 2015 року відвідали військову частину 3029 Національної гвардії України, в якій служив Герой України Богдан Завада. Учні ознайомилися з побутом, службою солдатів, на власні очі побачили військову техніку та зброю гвардійців.

Цей захід було проведено з метою патріотичного виховання учнів, формування у молоді готовності до захисту Вітчизни, розвитку бажання проходити службу у Збройних силах України та професійного самовизначення.

Екскурсія розпочалася з розповіді про створення та бойовий шлях частини. Показ сучасних зразків зброї та техніки, яка знаходиться на озброєнні Національної гвардії України, викликав великий інтерес та багато запитань, на які відповідали допитливим учням військові фахівці. В очах дітей читалася повага та захоплення під час розповідей бійців про подвиги військовослужбовців у зоні АТО. Задоволені побаченим, діти пообіцяли, що ще не один раз завітають в гості до своїх захисників. Школярі разом з педагогами подякували військовослужбовцям за патріотизм і вірність присязі та подарували обереги, вироблені з любов'ю власноруч.

До Дня гідності та свободи 20 листопада 2015року проведені наступні виховні заходи:

1. Єдина класна година: «Збережемо гідність і свободу українського народу» (1-4 класи);

«Україна – це територія гідності і свободи»(5-11 класи).

2. Флеш-моб«Створи Голуба миру».

3. Проведення акції«Оберіг для захисника».

4. Тематичнавиставка у шкільній бібліотеці «У нас єдина держава і ми єдиний народ».

5. Виставка-конкурс малюнків«Ми хочемо миру у нашій країні»(1-5 класи).

6. Покладання квітів до меморіальної дошки Герою України Богдану Заваді.

7. Шкільна акція «Небесна сотня-герої сьогодення».

8. Інтерактивні музичні перерви«Україна вільна та прекрасна держава!».

9. Відеоролики«Герої майдану», «Герої АТО».

Членами шкільного парламенту «ДАР» була організована зустріч та концерт для дітей-інвалідів КЗ «Запорізький обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» 18.12.2015р.; концерт для людей похилого віку КЗ «Запорізький геріатричний пансіонат Запорізької обласної ради» 25.12.2015р.

План заходів

щодо відзначення роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні в

Запорізькій школі з поглибленим вивченням іноземної мови №7

у 2015-2016 навчальному році

На виконання плану роботи закладу на 2015/2016 навчальний рік, Указу Президента України від 26.11.1998 № 1310/98 «Про встановлення Дня пам’яті жертв голодоморів», з метою забезпечення належної організації та проведення заходів до Дня пам'яті жертв голодоморів (28 листопада 2015 року), гідного вшанування пам'яті жертв геноциду Українського народу 1932 – 1933 років, голодоморів 1921 – 1922, 1946 – 1947 років в Україні

Термін проведення

Заходи

Контингент

1

23.11.2015р.

Засідання шкільного парламенту з метою вшанування пам'яті жертв геноциду Українського народу 1932 – 1933 років, голодоморів 1921 – 1922, 1946 – 1947 років в Україні.

Шкільний парламент

2

24.11.2015р.

Оформлення тематичного стенду «Пам'ятаємо, вшановуємо»

Учні 8-11 класів

3

25.11.2015р.

Проведення шкільної тематичної акції-виставки «Ціна хліба-людське життя»

Учні 1-5 класів

4

26.11.2015р.

Екскурсія до обласного краєзнавчого музею. Перегляд виставки «Супроти геноциду»

Учні 9-Б,

10-11-х класів

5

27.11.2015р.

Шкільна патріотична акція «Це не повинно повторитися» (колективний лист - звернення до нащадків»

Учні 6-11-х класів

6

27.11.2015р.

Оформлення тематичної виставки у шкільній бібліотеці «Голодомор – біль України»

Учні 1-11 класів

7

27.11.2015р.

Проведення єдиного Уроку пам'яті «З присвятою замордованим голодомором»

Учні 1-11 класів

8

28.11.2015р.

Участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку», загальнонаціональній хвилині мовчання

Учні 1-11 класів, педагогічні працівники

ПЛАН

заходів з нагоди Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня пам'яті та примирення у Запорізькій спеціалізованій школі з поглибленим вивченням іноземної мови №7 у 2015-2016 н.р.

№№ з/п

Назва заходу

Дата та час проведення

Відповідальні

1

Проведення шкільних акцій: «Голуб миру»,«Пам'ять серця».

травень

Класні керівники 1-11 класи

2

Запровадження органами шкільного парламенту «ДАР» проекту «Стіна пам'яті»

5-6 травня

Класні керівники 5-11 класів

3

Поздоровлення ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій, АТО та жителів мікрорайону з Днем Перемоги, Днем пам'яті та примирення (виготовлення тематичних листівок)

4-6 травня

Шкільний парламент «ДАР»,

класні керівники 1-11 класи

 

4

Проведення святкових урочистостей з нагоди Дня Перемоги, Дня пам'яті та примирення із запрошенням ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників АТО. Концерт для ветеранів та учасників АТО «Подвиг не має забуття»

6 травня

13.00

Заступник директора з НВР

Бірюкова І.В.,

педагог-організатор

Василішин О.А.,

вчитель музичного мистецтва

Реброва Т.А.

5

Конкурси учнівських робіт: «Родовід моєї сім’ї» «Доля моєї родини в історії Другої світової війни» «Одна родина у двох війнах».

4 травня

Класні керівники 8-11 класів

6

Конкурс малюнків на асфальті: «Хай буде мир на всій планеті!»

6 травня

15.00

Вихователі ГПД

7

Зустрічі з ветеранами Другої світової війни, учасниками бойових дій, учасниками АТО: «Кривава ціна миру в Європі 45-го та сьогодні»

4-6 травня

(14.00-15.00)

Класні керівники 5-11 класів

 

8

Флешмоб «Квітка пам’яті» з одночасним виготовленням червоних маків як офіційного символу пам’яті про тих, хто загинув під час Другої світової війни та віддав своє життя на сході України у боротьбі проти російської агресії, символу відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги.

6 травня

12.00

педагог-організатор

Василішин О.А.,

шкільний парламент «ДАР»

 

 

9

Експозиція книг та історичних документів у шкільній бібліотеці: «Герої не вмирають»

4-13 травня

Шкільний бібліотекар Сизоненко Р.Т.

10

Презентація медіа-проектів (газет, стіннівок, радіо програм): «Вахта пам’яті Небесної сотні», «Історії героїв війни: «Ми боролись за Українську землю».

5 травня

Класні керівники 8-11 класів

У жовтні проведено місячник громадянського виховання. Проведені наступні заходи: вшанування Дня пам'яті жертв Бабиного Яру, участь у акціях до Міжнародного дня людей похилого віку, було організовано роботу загону «Турбота», тиждень милосердя і турботи, загальношкільна акція «Допоможемо дітям», участь у районному конкурсі дитячої творчості «Моє рідне місто».

На виконання наказу Територіального відділу освіти, молоді та спорту Комунарського району від 30.09.2015р. №355/р «Про участь у підготовці та проведенні виставки «Моє місце» з метою реалізації завдань Концепції національно-патріотичного виховання молоді та підлітків в рамках проекту «Примирення в українському суспільстві: від енергії протесту до енергії творення» учні 10-11 класів прийняли активну участь у роботі виставки «Моє місце».

З військовою частиною № 3020 Національної гвардії України, де проходив службу Герой України Богдан Завада склалися дуже теплі дружні стосунки.

Плану заходів

щодо надання шефської допомоги військовій частині № 3020 Національної гвардії України

ЗСШ №7 у 2015-2016 н.р.

пункту

Зміст заходу

Інформація про хід виконання

1.

Екскурсія до військової частини № 3020

м. Запоріжжя

13.10.2015р.

2.

Відеозвернення учнів та педагогічного колективу для бійців військової частини

№ 3020, які знаходяться у зоні проведення АТО

Інформація розміщена

на шкільному сайті. Відеоматеріали використовуються для зв'язку з бійцями у зоні проведення АТО з метою психологічної підтримки

3.

Надання безкоштовного харчування дітям

1. Закутська Вероніка 1-Б

2. Слабченко Лев 2-Б

3. Устіловська Олександра 4-Б

4. Харламов Артем 4-Б

5. Рильський Данило 6-В

6. Закутська Валерія 7-А

7. Харченко Валерія 7-Б

8. Горніков Віталій 8-Б

9. Булат Андрій 8-В 

4.

Виготовлення оберегів для бійців

Виготовлення оберегів для бійців (голуби миру) від 1-11-класів

5.

Виготовлення листівок, подарунків для захисників України

Від кожного 1-11 класу по 10 листівок + подарунки

6.

Участь військовослужбовців у проведенні шкільних уроків Мужності

Жовтень, грудень, березень

7.

Проведення обласного уроку мужності в Обласному краєзнавчому музеї до річниці створення Національної гвардії України (26.03.2016 р.)

Інформація буде розміщена

на шкільному сайті та ТВ-5, «Алекс».

Відповідно до наказу ТВО, молоді та спорту Комунарського району від 28.01.2016р. № 038/р «Про підсумки до ІІІ Міської конференції лідерів учнівського самоврядування» органи учнівського самоврядування «ДАР» презентували свою роботи з національно-патріотичного виховання «Що для нас бути патріотами?».У представленій презентації було висвітлено орієнтовну педагогічну модель особистості громадянина України ХХІ ст., яскраво представлено роботу з національно-патріотичного виховання.

 

 Звіт підготувала заступник директора з навчально-виховної роботи І.В.Бірюкова

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.