*** Актуальна інформація щодо прийому документів до 1-ого класу розміщена тут ***

План заходів щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику» у ЗСШ №7 у 2016-2017 н.р.

Автор: admin від 9-02-2017, 07:55

з/п

Заходи

Терміни

Відповідальні

1

   Прийом дітей до першого класу школи здійснювати відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204

 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів», наказу МОН від 19.06.2003 № 389 зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України від 04.07.2003 № 547/7868 «Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)», наказу МОН від 14.02.2015 № 1/9-71 «Щодо роз'яснення порядку приймання дітей до першого класу»,

З 03.04.2017р.

Заступник директора з НВР

Бірюкова І.В.,

практичний психолог Ведмеденко А.О.

2

    Забезпечити підготовку навчальних приміщень для прийому першокласників:

 провести ремонти у класних кімнатах; закупити сучасні технічні засоби.

До 01.09.2017р.

Адміністрація

школи

3

Забезпечити підручниками та навчально-методичними комплектами першокласників.

До 01.09.2017 р.

Завідувач бібліотекою

Сизоненко Р.Т.

4

Створити сприятливі психолого-педагогічні умови для навчання першокласників.

Протягом

2017-2018 н.р.

Заступник директора з НВР

Бірюкова І.В.,

класоводи 1-х класів

5

Створити в школі Консультативний центр - як одну з форм надання допомоги сім’ї у вихованні і розвитку дітей.

Протягом

2016-2017 н.р.

Заступник директора з НВР

Бірюкова І.В.,

практичний психолог Ведмеденко А.О.,

соціальний педагог

Ятченко А.В.

6

    Забезпечити дотримання Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загально- освітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.5.008-01).

Протягом

2017-2018 н.р.

Заступник директора з НВР

Бірюкова І.В.,

Заступник директора з АГХ

Косаренко Г.І., медична служба школи

7

    Організувати роботу груп подовженого дня згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. № 1121 «Про затвердження Положення про групу подовженого дня загальноосвітнього навчального закладу».

Протягом

2017-2018 н.р.

Заступник директора з НВР

Бірюкова І.В.

8

   Організувати активну співпрацю вчителя з батьками або особами, які їх замінюють, з медичними працівниками школи, шкільним психологом, з вчителями-предметниками, вихователями групи продовженого дня.

Протягом

2017-2018 н.р

Заступник директора з НВР

Бірюкова І.В.,

класоводи 1-х класів

9

    Провести МППК «Адаптація першокласників» з метою вивчення умов та рівня адаптації першокласників.

Листопад 2017р.

Заступник директора з НВР

Бірюкова І.В.,

практичний психолог Ведмеденко А.О., класоводи 1-х класів

10

Організувати Школу майбутніх першокласників

10 занять у квітні (03.04.2017-14.04.2017 р.)

Заступник директора з НВР

Бірюкова І.В.

11

Проводити Дні відкритих дверей «До школи з радістю!»

Грудень 2016 р., квітень 2017 р.

Заступник директора з НВР

Бірюкова І.В.

Про організацію та проведення конкурсного прийому дітей до Запорізької спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови №7

Автор: admin від 1-02-2017, 11:58

Відповідно до Статуту Запорізької спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови №7, затвердженого наказом департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 28.11.2016 р. № 752 р, Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) затвердженого Міністерством освіти і науки України від 19.06.2003 р. № 389, Інструктивно-методичного листа щодо роз'яснення порядку приймання дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів №1/9-71 від 14.02.2015р., листа департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради від 03.04.2015р. №01.01-21/1249 «Роз'яснення щодо окремих питань приймання дітей до першого класу», Правил конкурсного приймання дітей до Запорізької спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови №7 та з метою забезпечення належної організації та проведення конкурсного приймання дітей до спеціалізованої школи у 2016-2017 навчальному році

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Оголосити початок конкурсного приймання учнів до 1-го спеціалізованого класу початкової школи  з 03.04.2017 року.

2. Для проведення конкурсних випробувань створити конкурсну комісію у складі:

 голова комісії – директор Білоус К.А.,

 заступник голови комісії  - заступник директора з навчально-виховної роботи  Бірюкова І.В.,

 члени комісії -   практичний психолог Ведмеденко А.О.,

-    вчитель початкових класів Маніло В.М.,

-    вчитель початкових класів Демченко Н.В.,

-    вчитель початкових класів Пономаренко О.О.

Склад комісій погоджено на засіданні педагогічної ради  школи (протокол від 12.01.2017 р. № 1).

3. Для підготовки завдань з метою перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності вивчення дисципліни відповідно до спеціалізації першого класу та проведення конкурсних випробувань створити предметну комісію у складі:

                    - заступник директора з навчально-виховної роботи Бірюкова І.В.,

                   -  практичний психолог Ведмеденко А.О.,

- вчитель початкових класів Маніло В.М.,

-  вчитель початкових класів Демченко Н.В.,

-  вчитель початкових класів Пономаренко О.О.

4. На основі матеріалів, запропонованих  Запорізьким ІАМЦ предметній комісії розробити відповідні завдання для  перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання проведення конкурсних випробувань та надати на погодження до ТВО Комунарського району до 01.03.2017 р.

5. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Бірюковій І.В. вивісити перелік питань для ознайомлення батьків та учнів, за якими будуть проходити випробування на стенді «Школа чекає своїх першокласників» та шкільному сайті до 01.03.2017р.

6. Провести конкурсні випробування щодо вступу дітей  – до 1 спеціалізованого класу в період з 03.04.2017 р. по 26.05.2017р.

7. Результати конкурсних випробувань оголосити 29.05.2017 р.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 Директор                                                                            К.А. Білоус

Про організацію та проведення конкурсного прийому дітей до Запорізької спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови №7

Автор: admin від 2-02-2016, 13:06
Н А К А З

Про організацію та проведення конкурсного прийому

дітей до Запорізької спеціалізованої школи з поглибленим

вивченням іноземної мови №7

Відповідно до Статуту Запорізької спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови №7, затвердженого наказом департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради від 18.10.2013 р. № 602 р, Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) затвердженого Міністерством освіти і науки України від 19.06.2003 р. № 389, Інструктивно-методичного листа щодо роз'яснення порядку приймання дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів №1/9-71 від 14.02.2015р., листа департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради від 03.04.2015р. №01.01-21/1249 «Роз'яснення щодо окремих питань приймання дітей до першого класу», наказу ТВО, молоді та спорту Комунарського району від 25.12.2015р. № 516/р «Про організацію та проведення конкурсного приймання дітей до гімназії, спеціалізованої школи на 2016-2017 н.р.», Правил конкурсного приймання дітей до Запорізької спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови №7 та з метою забезпечення належної організації та проведення конкурсного приймання дітей до спеціалізованої школи у 2016-2017 навчальному році

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Оголосити початок конкурсного приймання учнів до 1-го спеціалізованого класу початкової школи з 01.04.2016 року.

2. Для проведення конкурсних випробувань створити конкурсну комісію у складі:

голова комісії – директор Білоус К.А.,

заступник голови комісії - заступник директора з навчально-виховної роботи Бірюкова І.В.,

члени комісії - практичний психолог Ведмеденко А.О.,

-вчитель початкових класів Чернобєльська О.А.,

-вчитель початкових класів Єрьоміна Л.І.,

-вчитель початкових класів Калугіна Л.В.

Склад комісій погоджено на засіданні педагогічної ради школи (протокол від 16.01.2016 р. № 1).

3. Для підготовки завдань з метою перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності вивчення дисципліни відповідно до спеціалізації першого класу та проведення конкурсних випробувань створити предметну комісію у складі:

- заступник директора з навчально-виховної роботи Бірюкова І.В.,

- практичний психолог Ведмеденко А.О.,

- вчитель початкових класів Чернобєльська О.А.,

-вчитель початкових класів Єрьоміна Л.І.,

-вчитель початкових класів Калугіна Л.В.

4. На основі матеріалів, запропонованих Запорізьким ІАМЦ предметній комісії розробити відповідні завдання для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання проведення конкурсних випробувань та надати на погодження до ТВО, молоді та спорту Комунарського району до 01.03.2016 р.

5. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Бірюковій І.В. вивіситиперелік питань для ознайомлення батьків та учнів, за якими будуть проходити випробування на стенді «Школа чекає своїх першокласників» та шкільному сайті до 01.02.2016р.

6. Розпочати конкурсні випробування щодо вступу дітей – до 1 спеціалізованого класу з 01.04.2016 р.

7. Результати конкурсних випробувань оголосити 30.05.2016 р.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор                         К.А. Білоус

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЗА ЯКИМИ БУДЕ ПРОВОДИТИСЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ

Автор: admin від 29-01-2016, 15:18

Навчання у школі буде ефективним лише у тому випадку, коли першокласник має необхідні особистісні якості для навчання, сформовані на достатньому та високому рівні. Готовність до на­вчання у школі охоплює декілька етапів.

1. Фізіологічна або функціональна готовність. Визначається рівнем фізично­го розвитку дитини, відповідністю її віковим нормам, тобто дити­на має досягти певної фізичної зрілості, для повноцінної участі у навчально-виховному процесі. Спеціаліст звертає увагу на загальний стан здоров’я дитини (зріст, м’язовий тонус, зір, слух; дрібну моторику руки, графічні вміння).

Психолог досліджує навички орієнтування дитини у просторі, визначає вміння уважно слухати і точно виконувати вказівки дорослого, правильно відтворювати заданий напрям лінії. Дитині пропонуються вправи і тести на змалювання й списування. Ці вправи характеризують довільність психологічної діяльності – загальний психічний розвиток, розвиток моторики, уміння виконувати задані зразки, саморегуляцію, короткочасну пам'ять.

2. Психологічна готовність. Передбачає сформованість певного рівня:

- загальної обізнаності та соціально-побутової орієнтації;

- знань і уявлень про навколишній світ;

- розумових операцій, дій та навичок;

- довільної регуляції діяльності та поведінки;

- пізнавальної активності, що виявляється у відповідних інтере­сах і мотивації;

- мовленнєвого розвитку, що припускає володіння досить ве­ликим словниковим запасом, розвитком мовлення, елемен­тами монологічного мовлення та умінням висловлюватися зв’язки.

На цьому етапі дитині пропонуються вправи на дослідження словникового запасу, на дослідження розвитку володіння зв’язним мовленням.

Для дослідження словникового запасу застосовується спеціальні прийоми, що дають змогу з'ясувати наявність чи відсутність певних слів: називання предметів, що відносяться до різних логічних груп (наприклад, дитині пропонується назвати всі відомі їй дерева, квіти тощо); знаходження загальних назв (узагальнюючих слів) для групи однорідних предметів; підбір ознак до певного предмету; підбір можливих дій до предмету; підбір предметів до заданої дії; підбір синонімів (слів, близьких за значенням); підбір антонімів (слів із протилежним значенням) тощо.

Наприклад: для визначення рівня механічного запам'ятовування дається безглуздий набір слів: рік, слон, меч, мило, сіль, шум, рука, підлога, весна, син. Дитина, прослухавши весь цей ряд, повторює ті слова, що вона запам'ятала.

Для діагностики рівня словесно-логічного мислення використовується вправа для пояснення сюжетних картин. Дитині показують картину і просять розповісти, що на ній намальовано. Цей прийом дає представлення про те, на скільки вірно дитина розуміє зміст зображеного, чи може виділити головне, чи губиться в окремих деталях, на скільки розвинута її мова.

Узагальнення й абстрагування, послідовність умовиводів і деякі інші аспекти мислення вивчаються за допомогою методики предметної класифікації. Дитина складає групи карток із зображеними на них неживими предметами і живими істотами. Класифікуючи різні об'єкти, вона повинна виділяти групи по функціональній ознаці і давати їм узагальнені назви. Наприклад: меблі, одяг. Можлива класифікація по зовнішній ознаці («усе більше» чи «вони червоні»), по ситуативних ознаках (шафа і плаття поєднуються в одну групу, тому що «плаття висить у шафі»).

Під час дослідження інтелектуальної сфери дитині пропонують роздивитися малюнок, на якому зображений кошик з овочами і фруктами. Дитині необхідно визначити, з чого можна приготувати борщ, а з чого – компот.

Для дослідження уваги використовують методики контурного або неповного зображення предметів. Дитині пропонують знайти на малюнку тварин, що «заховалися», і назвати їх.

3. Емоційна зрілість є умінням регулювати свою поведінку, що надає можливість певний час виконувати не дуже цікаве завдання (спостереження за поведінковими реакціями дитини під час співбесіди). Для діагностики емоційного напруження, незадоволених потреб, що гальмують вияви інтелектуальних здібностей використовують проективні методики, де дитині пропонують намалювати певний малюнок. Аналізують кольорову гаму малюнка, порядок розміщення фігур, їхній розмір, ігнорування деяких предметів тощо.

4. Соціально-комунікативна готовність складається з умінь ди­тини будувати взаємини з однолітками: займати позицію лідера, вміти працювати у команді й підтримувати лідера, а також уміти спілкуватися з дорослим співрозмовником. На цьому етапі оцінюються комунікативні уміння дитини, уміння встановлювати контакт з дорослим.

5. Мотиваційна готовність. Дитина повинна хотіти йти до школи. І тут треба відмежовувати внутрішню мотивацію дитини від зовнішньої. Дошкіль­ник повинен йти до школи тому, що хоче багато знати, і сподіваєть­ся, що там буде цікаво, а не тому, що батьки куплять йому за це новий конструктор. Під час співбесіди психолог визначає провідні мотиви навчання дитини.

Тому метою першої зустрічі психолога з майбутнім першоклас­ником є визначення ступеня  довільності — критерію особистісної зрілості дошкільника. Зрозуміло, що чим нижчою є довільність, тим більше проблем виникне у дитини у період її адаптації до школи. З позиції психології це можна прокоментувати таким чином: чим нижчий рівень особистісної зрілості дитини, тим важче їй буде опа­нувати новий вид соціальної діяльності — навчання.

Щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу

Автор: admin від 23-02-2015, 13:46

Департаментам (управлінням)

освіти і науки обласних, Київської міської

державних адміністрацій,

керівникам загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

Щодо роз’яснення порядку

приймання дітей до першого класу

 

Міністерство освіти і науки надсилає інструктивно-методичний лист щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Доручаємо довести до відома керівників загальноосвітніх навчальних.

 

Додаток: на 2 арк. 

 

Заступник Міністра Павло Полянський

Десять заповедей для мамы и папы будущего первоклассника

Автор: admin від 3-02-2014, 13:16
1. Начинайте «забывать» о том, что ваш ребенок маленький.
Дайте ему посильную работу в доме, определите круг его обязанностей. Сделайте это мягко: «Какой ты у нас большой, мы уже можем доверить тебе помыть посуду (вымыть пол, вытереть пыль, вынести ведро и т.д.)» 
2. Определите общие интересы.
Это могут быть познавательные (любимые мультфильмы, сказки, игры), так и жизненные интересы (обсуждение семейных проблем). Участвуйте в любимых занятиях своих детей, проводите с ними свободное время не «рядом», а «вместе». Для этого достаточно посмотреть вместе фильм, поиграть «в солдатики», построить крепость из снега, поговорить на волнующие ребенка темы. Не отказывайте детям в общении, дефицит общения – один из самых главных пороков семейных пороков.
3. Приобщайте ребенка к экономическим проблемам семьи.
Постепенно приучайте его сравнивать цены, ориентироваться в семейном бюджете (например, дайте ему денег на мороженое, сравнив при этом цену на него и другой продукт). Ставьте в известность об отсутствии денег в семье, приглашайте за покупками в магазин. 
4. Не ругайте, а тем более не оскорбляйте ребенка, особенно в присутствии посторонних.
Уважайте чувства и мнение ребенка. На жалобы со стороны окружающих, даже воспитателя или учителя, отвечайте: «Спасибо, мы дома, обязательно поговорим на эту тему». Помните педагогический закон воспитания: доверять, не считать плохим, верить в успех и способности («ты можешь», «у тебя обязательно получится», «я в тебя верю»).
5. Научите ребенка делиться своими проблемами.
Обсуждайте с ним конфликтные ситуации, возникшие в общении ребенка со сверстниками или взрослыми. Искренне интересуйтесь его мнением, только так вы сможете сформировать у него правильную жизненную позицию. Постарайтесь разобраться объективно: не считайте всегда правым своего ребенка и неправым другого и наоборот. 
6. Чаще разговаривайте с ребенком.
Развитие речи – залог хорошей учебы. Были в театре (цирке, кино) – пусть расскажет, что ему больше всего понравилось. Слушайте внимательно, задавайте вопросы, чтобы ребенок чувствовал, что вам это действительно интересно. Вместе придумывайте самые разные фантастические истории - о предметах, вещах, явлениях природы. Ваш ребенок должен быть фантазером.
7. Отвечайте на каждый вопрос ребенка.
Только в этом случае его познавательный интерес никогда не иссякнет. В то же время чаще прибегайте к справочной литературе («Давай вместе посмотрим в словаре, энциклопедии»), приучайте детей пользоваться самостоятельно справочниками и энциклопедиями, а не ждать всегда вашего ответа.
8. Постарайтесь хоть иногда смотреть на мир глазами вашего ребенка. 
Видеть мир глазами другого – основа взаимопонимания. А это означает – считаться с индивидуальностью ребенка, знать, что все люди разные и имеют право быть такими!
9. Чаще хвалите, восхищайтесь вашим ребенком.
На жалобы о том, что что-то не получается, отвечайте: «Получится обязательно, только нужно еще несколько раз попробовать». Формируйте высокий уровень притязаний. И сами верьте, что ваш ребенок может все, нужно только чуть-чуть ему помочь. Хвалите словом, улыбкой, лаской и нежностью, а не отделывайтесь такого рода поощрениями, как покупка новой игрушки или сладости.
10. Не стройте ваши взаимоотношения на запретах.
Согласитесь, что они не всегда разумны. Всегда объясняйте причины, обоснованность ваших требований, если возможно, предложите альтернативный вариант. Уважение к ребенку сейчас – фундамент уважительного отношения к нему в настоящем и будущем. Никогда не пользуйтесь формулировкой «если …, то …» (если уберешь свои вещи, разрешу смотреть телевизор), это пагубно влияет на воспитание личности – ребенок принимает позицию «ты – мне, я – тебе».

Памятка для родителей «В вашей семье будет первоклассник»

Автор: admin від 15-12-2013, 19:16

 

Родителям будущих первоклассников

♦постарайтесь настроить положительно ребенка к школе, учителю, новому коллективу.

♦ за несколько месяцев постарайтесь выработать режим для всей семьи, наиболее приближенный к школьному.

♦будьте внимательны к своему ребенку

♦ как можно больше разговаривайте с ребенком, читайте, рассуждайте

♦будьте терпеливы к мнению ребенка

♦ уже в летнее время перед школой как можно больше просите ребенка делать самостоятельно, что-то вам напоминать, все это поможет вам выработать самостоятельность

♦ за несколько месяцев до школы ежедневно в одно и тоже время занимайтесь с ребенком, он должен привыкнуть к учебной деятельности

♦ при выполнении заданий и упражнений не сидите «над душой», дайте возможность ребенку работать самостоятельно

♦обязательно интересуйтесь успехами и неудачами ребенка у воспитателя, учителя, «ваше чадо» должно чувствовать вашу заинтересованность

♦помните, что ребенок учиться не для себя, а для родителей, учителей, чтобы утвердиться как личность

♦хвалите ребенка при всех и чаще, ругайте – наедине.

♦ в семье выработайте единую тактику общения с ребенком, свои разногласия решайте без ребенка

♦никогда не позволяете себе обсуждать, критиковать учителя в присутствии ребенка

♦постарайтесь заблаговременно записать ребенка в школу, посещайте дни открытых дверей всей семьей, запишите ребенка в школу воскресного дня

♦обратите внимание на здоровье своего ребенка, если есть проблемы, прислушивайтесь к мнению специалистов

♦вечером обязательно интересуйтесь, как прошел день

♦утром спокойно будите ребенка в одно время

♦никогда не позволяйте себе сравнивать ребенка с другими детьми

 

Правила общения

♦можно выразить свое недовольство отдельными действиями ребенка, но не самим ребенком

♦можно обсуждать действия ребенка, но не его чувства, какими бы нежелательными или непозволительными они ни были

♦недовольство действиями ребенка не должно быть систематическим, иначе оно перейдет в неприятие его

♦покажите ребенку, что вы его уважаете

♦признавайте ребенка здесь и сейчас

♦сохраняйте дружелюбный тон

 

 

 

 

Как поддержать самоценность ребенка

♦безусловно принимайте ребенка

♦активно и заинтересованно выслушивайте рассказы о его переживаниях и потребностях

♦ чаще бывайте с ребенком

♦ не вмешивайтесь в те его занятия, с которыми он справляется сам

♦помогайте, когда просит

♦поддерживайте каждый успех

♦делитесь своими чувствами, проявляя доверие к ребенку

♦конструктивно решайте конфликты

♦используйте в повседневном общении приветливые фразы, ласковые слова

♦обнимайте ребенка не менее четырех раз в день

  

Принципы отношений родителей с детьми

♦ Я хочу, чтобы меня любили, поэтому я буду открыт моим детям.

♦ Я так мало знаю о сложных лабиринтах детства, поэтому я буду с удовольствием учиться с детьми.

♦ Я лучше всего усваиваю знания, полученные в результате собственных усилий, поэтому я объединю свои усилия с усилиями ребенка.

♦ Я люблю, чтобы меня принимали таким, каков я есть, поэтому я буду стремиться сопереживать ребенку и ценить его.

♦ Я – единственный, кто может прожить мою жизнь, поэтому я не буду стремиться к тому, чтобы управлять жизнью ребенка.

♦ Я черпаю надежду и волю к жизни внутри себя, поэтому я буду признавать и подтверждать чувство самостоятельности ребенка.

♦ Я чувствую страх, когда я беззащитен, поэтому я буду прикасаться к внутреннему миру ребенка с добротой, лаской, нежностью.

♦ Я не могу полностью оградить ребенка от страха, боли, разочарования и стрессов, поэтому я буду стараться смягчить удары.

  

Чему научить ребенка перед школой?

♦любить себя

♦интерпретировать поведение

♦навыкам самообслуживания

♦объяснять собственное поведение

♦общаться с помощью слов

♦понимать различия между мыслями и действиями

♦интересоваться и задавать вопросы

♦слушать и слышать учителя

♦ не бояться неудач

♦доверять взрослым

♦думать самому

♦знать, в чем можно полагаться на взрослого

 

Чем заменить наказание?

♦терпением – это самая большая добродетель, которая только может быть у родителей

♦объяснением – объясните ребенку, почему его поведение неправильно, но будьте предельно кратки

♦отвлечением – постарайтесь предложить вашему ребенку что-нибудь более привлекательное, чем то, что ему хочется

♦неторопливостью – не спешите наказывать сына или дочь – подождите, пока поступок повторится

♦наградами – в конце концов, они более эффективны, чем наказания!

  

На что обратить внимание в первую очередь:

♦проконсультироваться с воспитателем, логопедом, обязательно обратить внимание на здоровье ребенка, если есть проблемы, прислушаться к мнению лечащего врача;

♦посещать всей семьей Дни открытых дверей в школах, узнавать обязательно впечатление ребенка;

♦узнать, какие дополнительные занятия, кружки и секции имеются в школе, в которую планируется записать ребенка;

♦постараться положительно настроить ребенка на обучение в школе, к учителю, новому коллективу;

♦ за 3-4 мес. постараться выработать режим для всей семьи, наиболее приближенный к школьному;

♦ в летнее время как можно больше просить ребенка что-то делать самостоятельно;

♦приучить себя за несколько месяцев до школы в одно и тоже время заниматься с ребенком, чтобы он привык к учебной деятельности;

♦ в семье необходимо выработать единую тактику общения с ребенком, свои разногласия решать в его отсутствие, не позволять себе критиковать, обсуждать учителя в присутствии ребенка, никогда не сравнивать своего малыша с другими, как можно больше разговаривать с ребенком, читать, рассуждать, быть внимательным и терпеливым;

♦перед школой необходимо научить ребенка навыкам самообслуживания, любить себя, объяснять собственное поведение, слушать и слышать учителя, доверять взрослым, не бояться неудач, думать самому.

♦родитель должен помнить, что каждый первоклассник учится только для мамы, папы и учителя, чтобы утвердиться как личность, поэтому взрослые должны ему помогать;

♦самое главное, обратить внимание на состояние здоровья ребенка, правильно выбрать школьные принадлежности и научиться слышать своего ребенка.

  

Типичные ошибки, которые совершают родители:

♦отдают ребенка в школу очень рано (до 6 лет 6 мес.) – часто в этом возрасте ребенок не готов к школе психологически, поэтому в школе ему не интересно, он еще хочет играть; такие дети испытывают серьезные трудности при обучении, начинают часто болеть; в итоге родители принимают решение вернуть ребенка снова в детский сад, что является новой психологической травмой для малыша.

♦часто болеющего ребенка или ребенка с хроническими заболеваниями во что бы то ни стало, пытаются записать в образовательные учреждения повышенного уровня (лицеи, гимназии) – нужно помнить, что в таких учреждениях нагрузки выше, ослабленный ребенок не будет справляться с обучением, такой ребенок не будет успешен.

♦начиная с первого класса, записывают ребенка в несколько кружков, в музыкальную, художественную школы – первый год обучения адаптационный, ребенку надо дать время привыкнуть к учебной деятельности, режим должен включать прогулки на свежем воздухе и время для игры, поэтому количество кружков и секций надо оптимизировать, хотя бы в первом полугодии.

♦ по различным причинам пытаются записать в школу, отдаленную от места жительства – школа должна быть в шаговой доступности, в этом возрасте самое главное – это безопасность ребенка.

♦ очень рано и интенсивно начинают готовить ребенка к школе – это приводит к тому, что ребенок не успевает наиграться, а интерес к обучению пропадает задолго до наступления Дня знаний.

 

ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОМУ РАНЦУ

Автор: admin від 15-12-2013, 19:14

Вес ранца со всем содержимым не должен превышать 10 процентов от веса ребенка. Школьный портфель должен обеспечивать равномерное распределение веса.

    Лучший вариант для школьника любого возраста – ранец. По размеру он должен быть от седьмого шейного позвонка до первого поясничного или, проще говоря, во всю спину. Другие немаловажные требования – широкие лямки, плотная эргономичная спинка с мягкой подкладкой и ремни, фиксирующие ранец на животе. Такой портфель будет выполнять роль корректора осанки, не позволит ребенку горбиться. Рюкзак должен быть выбран по размеру, удобен для ребенка. Затем лямки необходимо подогнать так, чтобы рюкзак сидел плотнее к спине. В современных ранцах есть отделения для сменной обуви, физкультурной формы. Но если книжки и тетрадки по весу уже составляют допустимый минимум, то форму лучше дать школьнику в руки, чтобы тяжесть была распределена равномерно. Школьный ранец должен быть выполнен из гигиеничного, водоотталкивающего, немаркого, легкого материала, а на спинке – из дышащего, чтобы ребенок не потел.   

   Рюкзак должен быть оснащен светоотражающими элементами, чтобы ребенок был заметен в темноте на дорогах. Если в рюкзаке будут все необходимые кармашки и отделы, ребенок быстрее найдет нужную вещь, и школьные принадлежности будут находиться в порядке. Должны быть отделения для учебников, тетрадок, канцелярских принадлежностей, завтрака. Рюкзак должен держать форму, тогда тетрадки не помнутся. Хорошо, если к тому же на дне есть ножки. Ребенок сможет поставить портфель на землю. Лямки должны быть регулируемыми, застежки – надежными, но не тугими.  

   Чтобы проверить качество окраски портфеля, с силой проведите по поверхности влажной тканью. Если краска останется, останется она и на новенькой форме ученика. Ранец должен быть без тяжелых вставок, лишних карманов и украшений (средний вес пустого ранца для ученика начальной школы – 300 г).