*** Актуальна інформація щодо прийому документів до 1-ого классу розміщена тут ***

Грипп: СТОП!

Автор: admin від 15-01-2016, 13:23

 

Грипп: СТОП!

 

Районные соревнования по туризму

Автор: admin від 8-12-2015, 06:42

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

 Районные соревнования по туризму

 Команду ЗСШ№7

Олейник Викторию – 9-Б

Письмак Анастасию 6-Б

Пузанову Дарью – 6-Б

Пузанову Анну – 3-Б

Маурина Алексея – 3-Б

Салий Анастасию – 4-Б

Салий Руслана – 1-В

С III местом в районных соревнованиях по туризму.

Турорганизатор – Бойченко Ю.Б.

Виступ директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Т.Я. Озерової

Автор: admin від 1-12-2015, 12:00
Реформування галузі освіти - це цивілізований вибір суспільства

   Реформування країни та її інтеграція з європейськими державами - це першочергове завдання Президента, Верховної Ради, Уряду України та усього суспільства. Перш за все - це цивілізаційний вибір. Чи стане Україна постіндустріальною, розвиненою сучасною державою, чи залишиться технологічно і ментально у минулому...

   Реформи, розпочаті керівництвом нашої держави, мають бути, підтримані суспільством і владою на місцях. Я впевнена, Україна не може зупинитись на половині дороги. Системні реформи і рух по шляху модернізації неможливі без зміни української освітньої системи та усіх її складових. Ми вже пережили дуже багато різних починань у минулі роки, але всі вони були лише «косметичним ремонтом» системи, яка дісталась нам у спадок від СРСР. Хоча спадок і непоганий, з розвиненою мережею загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів; плеядою визначних педагогів-новаторів, науковців, управлінців тощо.

   Треба визнати, що освітня галузь минулого, не зважаючи на свою догматичність, консерватизм, авторитаризм та демократичний централізм усе ж мала багато позитивних ознак, хоча б з огляду на те, що ту навчально- виховну систему пройшли 90 % українців: від Президента України до мого сусіда. Але життя не стоїть на місці, розвиваються нові технології, відкриваються нові знання і, освіта, як флагман суспільства, потребує1 системних змін.

   Керівники держави та органів місцевої влади розуміють, що реформа освіти - це не лише оновлення матеріальної бази, а й наповнення навчальних програм новим змістом, їх розвантаження, осучаснення, адаптація до потреб сьогодення. Держава веде обговорення впровадження 12-річної освіти, яка поки не сприймається суспільством. Але це не є бажанням окремих державних «мужів», а нагальна потреба сьогодення, оскільки обсяг інформації вдвічі зростає кожні п’ять років, знання потрібно оновлювати. А 12-річна школа дозволить, крім того, й створити умови для профільного навчання учнів старшої школи. Через профільність на рівні старшої школи старшокласники зможуть перевірити наскільки той чи інший профіль підготовки відповідає їх можливостям та виважено підійти до вибору професії та вищого навчального закладу. 

   Міністерством освіти і науки України запропонована модернізація підходів до управління сучасною школою: запровадження незалежної оцінки якості освіти, упровадження моделі незалежної сертифікації учителів, модульне підвищення кваліфікації вчителів, залежність рівня заробітної плати від кваліфікації тощо.

   Очевидно, що усі ці кроки будуть реалізовуватися поступово, виважено, продумано і підготовлено. Процес розпочатий і буде йти, неперервно.

Прийняття у недалекому майбутньому Верховною Радою України нового Закону «Про освіту» - це крок уперед, до європейських змін в освітньому просторі України, І тому кожному педагогічному працівникові варто особисто уважно прочитати новий проект Закону.

   Якщо уважно переглянути новий проект, то уже у ст.5 «Державна політика у сфері освіти» йдеться про те, що освіта є головним державним пріоритетом, що забезпечує інноваційний, соціально-економічний і національно-культурний розвиток суспільства. Фінансування освіти є інвестицією у сталий розвиток суспільства.

   У статті 6 визначено основні принципи та засади освітньої діяльності, як-то: забезпечення якості освіти; забезпечення рівного доступу до освіти; реалізація права на освіту без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності; науковий характер освіти; єдність і наступність системи освіти; прозорість і публічність прийняття та реалізації управлінських рішень; відповідальність органів управління освітою та закладів освіти перед суспільством; свобода у виборі форм здобуття і видів освіти; академічна доброчесність та свобода... То де тут дискримінація? Відповідальність - так, право - так.

   У статті 3 проекту визначено, що кожен має право на освіту, яке включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право на рівність умов доступу до освіти та знань, право на безоплатну освіту у випадках, визначених Конституцією та законами України. Крім того зазначено, що в Україні ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак тощо. і

   У статті 4 йдеться, що права на безоплатну освіту забезпечується: для дошкільної та повної загальної середньої освіти - за рахунок формування та фінансового забезпечення мережі державних та комунальних закладів в обсязі, достатньому для забезпечення потреб в освіті усіх громадян України, іноземних громадяни та осіб без громадянства, які мешкають на території України; для позашкільної, професійної та вищої освіти - за рахунок фінансування з державного та/або місцевих бюджетів закладів освіти в порядку, встановленому законодавством.

   Але окремі гарячі голови підбурюють громадян, говорячи, що саме вони вимагають: забезпечити обов’язкове здобуття дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти... і кричать про це так, як наче б то у проекті закону передбачено щось інше.

   Тому ми неодноразово зверталися до керівників органів управління; освітою з проханням організувати широке обговорення усіма учасниками навчально-виховного процесу проекту нового Закону України «Про освіту».

   Ми живемо у демократичній: державі, проект закону розміщений на сайті МОЇ І - відкритий для широкого обговорення: бери й читай. І дуже прикро, що ще зустрічається радянський принцип - я не читав, але я проти...

   Змінюється життя, змінюється, навіть без прийнятих нових законів і освітня галузь. Поступово оновлюється матеріально-технічна база: у заклади освіти приходять не лише комп’ютери, ноутбуки, нетбуки та планшети, але й інтерактивні мультимедійні комплекси; Smart-дошки тощо. Переглядаються, підходи до навчання, методики викладання; школа поступово переходить на справді особистісно орієнтоване навчання та підготовку кожного учня до життя у суспільстві знань.

   Певні здобутки мають і заклади освіти нашої області. Так, за вагомі досягнення цілий ряд навчальних закладів як міста, так і сільської місцевості, відзначені на міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 2015». Цього року у Всеукраїнському рейтингу Запорізька область посіла почесне сьоме місце в Україні по кількості випускників, які під час зовнішнього незалежного оцінювання отримали найвищий бал. Тож ми маємо 68 двухсотбальних сертифікатів, які отримали 67 учнів. У 2015 році нагороджено Золотими та Срібними медалями «За високі досягнення у навчанні» 530 випускників; 56 учнів шкіл області визнані переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад на державному рівні, 28 учнів стали кращими на Всеукраїнському рівні у конкурсі-захисті науково-1 дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

   Минулий навчальний рік пройшов успішно й для наших 20 учнів - переможців конкурсів і змагань різних рівнів, за результатами яких вони стали стипендіатами Президента України та Кабінету Міністрів України.

   Ми розуміємо, що нариві це справді обдаровані учні, але особливо приємно, що вони змогли зустріти на своєму шляху талановитих та творчих вчителів, які допомогли їм розкрити свої таланти і здібності.

   В освітній галузі Запорізької області працює більше 5 тисяч педагогічних працівників у дошкільних навчальних закладах, майже 15 тисяч вчителів у загальноосвітніх навчальних закладах, біля 2 тисяч викладачів та майстрів у професійно-навчальних закладах, більше 7 тисяч викладачів та науковців у вищих навчальних закладах І-ІУ рівнів акредитації, які щоденно йдуть у класи, майстерні та аудиторії, щоб підготувати справді нове покоління нової щасливої та успішної держави.

   Потужна, результативна освітня галузь області сьогодні підтримується владою на всіх рівнях. У 2015 році на галузь освіти області (без професійно- технічних та вищих навчальних закладів) виділено кошти у сумі більше ніж З мільярди 192 млн. грн., у т.ч, за рахунок освітньої субвенції на утримання загальноосвітніх навчальних закладів - 1 мільярд 735 млн. 800 тис грн. З цих коштів 90 % направляються на оплату праці з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, організацію харчування вихованців та учнів, а 10 % направляється на розвиток навчальних закладів. На утримання професійно-технічних навчальних закладів області передбачено 254 млн.60 тис. грн. за рахунок субвенції на підготовку робітничих кадрів; крім того, за рахунок коштів обласного бюджету дотовано ще 28 млн. гривень. Однак, ще не приведена у відповідність до потреб мережа цих закладів не дозволяє витрачати кошти на їх розвиток.

   Безумовно, ще треба наполегливо працювати і багато чого змінити. Запорізька область взяла курс на створення безпечної, комфортної, гуманної школи радості для дітей та педагогіки співпраці з батьками, тобто, усього того, що не потребує додаткового фінансування, а лише доброї волі усіх учасників навчально-виховного процесу.

   Хочу наголосити, що питання кращого життя повинно хвилювати усіх громадян, у тому числі й освітян, і кожен повинен дбати про гарне виконання своїх обов’язків, про гарне облаштування умов свого життя. Такий підхід, в, якому закладено відповідальність кожного за якість свого життя - це європейський сучасний підхід. Не можна очікувати, що хтось подбає про тебе, що комусь більше, ніж тобі. Потрібно буде змінити якісно твоє життя.

   У новому проекті Закону України «Про освіту» зазначено, що освіта основа інтелектуального, духовного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорука розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої суспільної цінності, розвиток її розумових і творчих здібностей, професійних знань і компетентностей, забезпечення її успішної соціалізації у мінливих соціальних умовах, сприяння розвитку особистостей, готових до свідомого суспільного вибору, діяльності в умовах громадянського суспільства заради примноження інтелектуального і культурного потенціалу Українського народу і забезпечення сталого людського розвитку в Україні.

Цей проект регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також повноваження органів влади у сфері освіти і науки. Ним унормовано робочий час вчителя, в який входить не тільки педагогічне навантаження, але і підготовка до уроків та інша педагогічна діяльність.

Великі сподівання ми покладаємо й на прийняті зміни у законодавстві щодо децентралізації, бо це дозволить громаді миттєво вирішувати проблеми освіти на місцях, активно продовжити процес модернізації галузі, який уже не зупинити. Процес, який підтримується громадянським суспільством, підтриманий владою та гарантований державою - має бути успішним для досягнення стратегічних цілей в реформуванні освіти і країни в цілому.

Поздравляем команду 11- х классов!

Автор: admin від 13-11-2015, 17:00
Поздравляем!
команду 11- х классов 
старшую лигу 
«Сиёзно?!»
занявших 3 место во II туре 
районной игры  
«Что? Где? Когда?»
Матюшенко Светлану 
Дутковского Константина
Макагон Юлию
Ежикову Диану
Рыбалко Влада
Яковенко Григория

Поздравляем команду 9-А класса!

Автор: admin від 13-11-2015, 16:56
Поздравляем!
команду 9-А класса 
младшую лигу 
«Бывшие мушкетеры»
занявших 1 место во II туре 
районной игры  
«Что? Где? Когда?»
Шкрябину Элину – 9-А
Глухенькую  Наталью - 9-А
Кузьминову Маргариту – 9-А
Олейник Владу – 9-А
Замулу Тамару – 9-А

В Запорожье открыли мемориальную доску погибшему на Донбассе в прошлом году Богдану Заваде

Автор: admin від 13-10-2015, 18:44

Открытие состоялось сегодня, 13 октября, в школе №7.

Напомним, командир роты Богдан Завада, героически погиб 16 июля 2014 года в районе села Мариновка Донецкой области. Защищая личный состав, боец вел огонь из противотанкового гранатомета. Перед этим Богдан подорвал БТР террористов и уничтожил 10 противников. Таким образом, он помог перегруппироваться бойцам Нацгвардии на блокпосту, чем спас им жизнь.

Так, мемориальную доску установили на здании школы №7, в которой два года учился Богдан.

На мероприятии присутствовали губернатор области Григорий Самардак, чиновники, командир девятого полка Национальной гвардии Украины полковник Фоменко Александр, ученики школы № 7, родные погибшего героя и бойцы АТО, которых спас Богдан Завада.

Источник tv5.zp.ua

Серозный менингит

Автор: admin від 23-09-2015, 09:28

Серозный менингит — это заболевание, при котором возникают серозные воспалительные изменения в оболочках головного мозга. Выделяют следующие разновидности серозного менингита: грибковые, вирусные и бактериальные менингиты. Основными возбудителями серозного менингита являются энтеровирус. Течение вирусных серозных менингитов обычно доброкачественное и не приводит к серьезным осложнениям, в отличие от гнойных форм. Тем не менее, при любой форме этого заболевания лечение должно быть начато незамедлительно.

Пути передачи инфекции

Источниками инфекции: больной серозным менингитом и здоровый носитель данного вируса. Передаваться вирус может через грязные руки, плохо промытые овощи, фрукты, через пищевые продукты. В местах массового скопления людей заражение может произойти и воздушно-капельным путем. В плавательных бассейнах и водоемах так же возможно «подхватить» вирус, вызывающий менингит.

Клиническая картина

Начало заболевания острое: температура тела повышается до 38-40 градусов. отмечаются постоянные головные боли, боли в мышцах, может сопровождаться рвотой и поносом, также общее беспокойство, боли в животе, бред и судороги. Через 4-7 дней происходит понижение температуры тела до нормы, и к 7 дню исчезают все менингиальные симптомы. Однако, нужно быть внимательными и наблюдать за состоянием больного, так как через некоторое время часто происходит рецидив заболевания.Вирусологические и серологические методы исследования помогают точно установить возбудителя заболевания.

Профилактика серозного менингита

·Строго придерживаться правил личной гигиены. Обязательно после каждого посещения туалета и перед едой мыть руки, используя мыло.

·Пить только прокипяченную воду.

·Тщательно мыть и обдавать овощи, ягоды и фрукты перед употреблением.

·Соблюдать гигиену жилища (проветривание, влажная уборка).

·По возможности вести здоровый образ жизни: придерживаться правильной и сбалансированной системы питания, закаливаться, заниматься спортом, принимать витамины, полноценно отдыхать.

Щодо проведення профілактичних заходів

Автор: admin від 9-09-2015, 12:24

Щодо проведення профілактичних заходів

 

Для проведення профілактичних заходів на підставі листа Запорізького міського управління головного управління держсанепідслужби у Запорізькій області

 

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати щоденне медичне спостереження (огляд педіатром) за контактними учнями класу та педагогами (з термометрією ).

до 25.09.2015р. Поворознюк З.А.

2.Забезпечити максимальну ізоляцію контактних учнів класу від дітей колективу закладу: виділити окреме приміщення для занять на період спостереження (або вирішити питання щодо припинення занять цього класу), обмежити переміщення по школі, обмежити проведення сумісних заходів, не користуватися місцями загального використання (музичною, фізкультурною залами, столовою), або в останню чергу з подальшим провітрюванням, дезінфекцією приміщень.

до 25.09.2015р. Косаренко С.В.

3.Заборонити проведення масових заходів у школі з участю декількох класів.

Термін: до стабілізації ситуації.

Бірюкова І.В.

4.Забезпечити проведення посиленого режиму провітрювання проведення та вологого прибирання з миючими засобами приміщень класів, рекреацій, туалетних, спортивного залу, столової школи.

до 25.09.2015р. Косаренко Г.І.

5.Забезпечити проведення заключної дезінфекції приміщень класів, рекреацій, туалетних, спортивного залу, столової та харчоблоку школи з дотриманням режиму дезінфекції для інфекцій вірусної етіології (ентеровірусної інфекції).

до 18.09.2015 року. Косаренко Г.І.

6.Забезпечити проведення поточної дезінфекції (дезінфекційним засобом по режиму для ентеровірусної інфекції).

до 25.09.2015 року. Прока М.В., Косаренко Г.І.

7.Посилити контроль за питним режимом учнів закладу, рекомендувати вживання кип’яченої води, бутильованої негазованої води в індивідуальних пляшках.

постійно Заст. директора з НВР

8.Посилити контроль за дотриманням санітарно-гігієничного та протиепідемічного режиму у школі, в тому числі за миттям, дезінфекцією посуду на харчоблоці, за проведенням поточних прибирань та поточної дезінфекції у приміщеннях школи, особливу увагу приділити столовій, предтуалетним і туалетним приміщенням.

Термін: на час карантинних заходів Поворознюк З.А., Прока М.В.

9. Посилити контроль за дотримання правил особистої гігієни учнями школи.

до стабілізації ситуації. Кл. керівники

10. До стабілізації ситуації в школі обмежити вживання сирих овочів, фруктів.

Термін: до стабілізації ситуації Зав.виробництвом Олійник В.І.

11. Приймати перехворілих дітей тільки за наявністю довідки-допуску в дитячий колектив від лікаря поліклініки, або інфекціоніста. Термін - при прийомі в заклад після захворювання.

Заст. директора з НВР, кл.керівники

12.Рекомендувати батькам контактних учнів спостерігати за дітьми вдома, при проявах захворювання (підвищення температури, запалення глотки, скарг на головну біль, інших), звертатися за медичною допомогою в лікувальний заклад, дотримуватися принципів ізоляції хворого.

13.Посилити санітарно-просвітню роботу серед учнів, вчителів та батьків з питань профілактики ентеровірусної інфекції, менінгітів, гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Поворознюк З.А., Прока М.В.

14.Забезпечити персональну відповідальність за своєчасне здійснення відповідних протиепідемічних заходів при реєстрації кожного випадку будь - якої інфекційної хвороби в закладі.

Поворознюк З.А.

15.Забезпечити суворий облік відвідування закладу, активно встановлювати причини відсутності дітей.

Заст. директора з НВР

16.Організовувати та проводити профілактичні, протиепідемічні заходи та обмежувальні заходи стосовно хворих на інфекційні хвороби та бактеріоносіїв, у тому числі лабораторні дослідження, профілактичні щеплення, гігієнічне виховання навчання, інші заходи, передбачені санітарно-гігієнічними та санітарно – протиепідемічними правилами та нормами.

 

За даними СЕС 

17.Інформацію про проведену роботу направляти в трьохденний строк від отримання

«термінового повідомлення» на інфекційного хворого в Запорізькеміськеуправління Головного управління Держсанепідслужби у Запорізькій області.

Поворознюк З.А.

18.В разі необхідності, залучати фахівців Держсанепідслужби для проведення розслідування вогнища гострої кишкової інфекції та організації профілактичних, протиепідемічних заходів з лабораторними дослідженнями.

Поворознюк З.А.

19.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Директор К.А.Білоус

Зустріч адміністрації Запорізької спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови №7 з педагогічним колективом і батьківською громадськістю

Автор: admin від 28-08-2015, 11:07

Традиційно перед початком навчального року в теплій атмосфері пройшла зустріч адміністрації Запорізької спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови №7 з педагогічним колективом і батьківською громадськістю. Директор школи Білоус К.А. подякував всіх батьків за підготовку школи до нового навчального року. Під час зустрічі розглядалися питання:

- встановлення на приміщенні школи меморіальної дошки, присвячєної пам'яті випускника школи Героя України Богдана Завади;

- особливості нового навчального року;

- зміни у навчальних програмах;

- режим роботи школи на 2015 - 2016 навчальний рік;

- готовність будівлі школи, приміщень до нового навчального року;

- якість проведених робіт та витрачені на них кошти;

- підготовка дітей до ЗНО.

Педагогічний колектив і батьківська громадськість підтримали одноголосно рішення про встановлення на приміщенні школи меморіальної дошки, присвячєної пам'яті випускника школи Героя України Богдана Завади.

У співпраці з батьками, вчителями та учнями наша школа стане найкращою на Україні. Бажаємо успіхів у новому навчальному році!

Зустріч адміністрації Запорізької спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови №7 з педагогічним колективом і батьківською громадськістю