*** Актуальна інформація щодо прийому документів до 1-ого классу розміщена тут ***

Письмо от администрации дома ребёнка "Солнышко"

Автор: admin від 29-12-2014, 08:08

Уважаемый Константин Андреевич!

Администрация дома ребенка «Солнышко» благодарит Вас и коллектив педагогов в лице: педагога-организатора Павловской Яны Владимировны, руководителя студии клубного танца «Натали Денс» Кондратьевой Натальи Петровны,

а также, учащихся: Лобурца Кирилла, Билинец Екатерина, Посунько Виктора, и учащихся танцевальной студии за оказанную благотворительную помощь в виде организации и проведении детского праздника и оформление зала к празднованию Нового года и Рождества Христова.

Благодарим Вас за то, что Вы небезразличны к судьбам наших детей, оказывая благотворительную помощь для детей-сирот, детей, оставшихся без родительской опеки и детей с ограниченными возможностями.

Мы желаем Вам счастья, здоровья, процветания, успехов, вдохновения.

Всегда рады видеть Вас в нашем доме.

С уважением

Главный врач                                                                                          Е.В.Лебедева

Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення

Автор: admin від 6-10-2014, 11:14

 

 

МІНІСТЕРСТВО                      МІНІСТЕРСТВО

ОСВІТИ І НАУКИ                   УКРАЇНИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 Від 29.09.2014                      № 1/9-500 / № 04.01.16/28103

 

Обласні, Київська міська

державні адміністрації

  

Щодо вирішення окремих питань про зарахування дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення

 Міністерство охорони здоров’я України  та Міністерство освіти і науки України на численні звернення щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх  навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення інформують.

Відповідно до статті 34 Закону України «Про освіту», прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють. Згідно зі статтею 36 Закону України «Про дошкільну освіту», батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. Статтею 18  Закону України «Про загальну середню освіту» передбачено, що зарахування учнів до загальноосвітнього   навчального закладу  проводиться  наказом директора,  що видається на підставі заяви,  за  наявності  медичної  довідки  встановленого  зразка  і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

Згідно з пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р.      № 305, прийом дітей в дошкільний навчальний заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати  дошкільний  навчальний  заклад,  довідки  дільничного лікаря  про  епідеміологічне  оточення,  свідоцтва про народження.

Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення  місцевого органу управління освітою.

Доводимо також до відома, що згідно із Законами України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (статті 12 і 15) та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (стаття 27), з метою запобігання захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні профілактичні щеплення є обов’язковими.

Дітям, які не отримали  профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям  проведено  з  порушенням установлених  строків у зв'язку з медичними протипоказаннями,  при благополучній  епідемічній   ситуації   за   рішенням   консиліуму відповідних  лікарів  вони  можуть  бути  прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

Слід зазначити, що на сьогодні існує дефіцит необхідних вакцин. Така ситуація виникла з об’єктивних причин (неможливість перереєстрації, недофінансування, знаходяться під забороною вакцини Російського виробництва).

Відповідно до Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» від 29.11.2002 № 434 (далі Примірне положення), медична документація для зарахування дітей до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів включає форму № 026/о з висновками про стан здоров’я дитини і рекомендаціями щодо подальшого спостереження за дитиною, про профілактичні щеплення (ф. № 063/о); дані лабораторних досліджень.

Медична документація видається на підставі даних обов’язкового медичного профілактичного огляду дитини за участю лікаря педіатра та інших лікарів-спеціалістів. 

Питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною комісією (для зарахування до загальноосвітнього навчального закладу з залученням епідеміолога).

Враховуючи зазначене, керівник навчального закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу за наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка, а для дітей у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення (незалежно від причин), додатково подається висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу державної (комунальної) форми власності, у якому зазначено, що дитина здорова і може відвідувати навчальний заклад.

Якщо лікарсько-консультативна комісія приймає рішення щодо заборони відвідування дитиною, у якої відсутні профілактичні щеплення,  навчального закладу (при складній епідеміологічній ситуації та (або)  індивідуальних показниках), то питання щодо форм здобуття освіти такими дітьми вирішується місцевими органами управління освітою.

Враховуючи викладене, МОЗ України та МОН України пропонують обласним, Київській міській державним адміністраціям при прийомі дітей до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів зазначені у листі рекомендації, стосовно вирішення окремих питань щодо зарахування та відвідування дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення та відповідно до ситуації, що склалася на сьогодні з забезпеченням вакцинами, прийняти до відома та використання в роботі.  Пропонуємо проводити належну роз’яснювальну роботу серед батьків щодо необхідності обов’язкових профілактичних щеплень.

Рішення міської ради

Автор: admin від 29-05-2013, 13:08
УКРАЇНА
ЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА
РІШЕННЯ  (витяг)
м. Запоріжжя

№ 36 -2013-05-29

   Керуючись Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, враховуючи рекомендації парламентських слухань, закріплені в Постанові Верховної Ради України від 06.07.2010 № 2441-VI, з метою забезпечення підвищення якості освіти, економічної ефективності функціонування навчальних закладів, приведення освітньої мережі у відповідність до потреб і особливостей регіону, поліпшення доступу до якісних освітніх послуг та їх урізноманітнення Запорізька міська рада 
ВИРІШИЛА:

   Змінити найменування "Запорізький навчально-виховний комплекс № 7 Запорізької міської ради Запорізької області" на найменування "Запорізька спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземної мови № 7 Запорізької міської ради Запорізької області".
Місцезнаходження: 69059, м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, буд. 21. 

 

Міський голова                                                                                                                           О.Ч.Сін

 

Рішення підготовлено  департаментом освіти і науки, 
молоді та спорту міської ради 

Директор департаменту освіти   і науки, молоді та спорту міської ради                                                 Р.В.Чухрай

Назад Вперед
Наверх